Selleks, et saaksid tööd mugavalt teha, on võimalik ülesandeid seadistada vastavalt vajadustele. Ülesannete seadistused leiad valides peamenüüst "Seaded" ning valides seadisteusstest ettevõtte kasti.

Vali vahekaart "Seaded"

  • Määra ülesande ajakuluks prognoositud aeg, kui täpne aeg on sisestamata

Igale ülesandele saab määrata prognoositud aega. Vahel ununeb ülesandele aeg sisestada. Sellisel juhul määratakse ajaks prognoositud aeg.

  • Checklist peab olema linnutatud ülesande lõpetamiseks

Mahukate ülesannete puhul on mõistlik lisada juurde checklist ehk kontrollnimekiri. Nii saab kirjutada ülesande alla kõik etapid ning ülesande tehtuks märkimiseks on vajalik, et kõikidel etappidel oleks linnuke ees ehk ülesanne on tehtud.

  • Keela kasutajatel teemade lisamine

Raportis ühtlase joone hoidmiseks on mõistlik tööandjal lisada teemad ise ning keelata kasutajatel ehk töötajatel teemade lisamine. Nii peavad töötajad valima juba loodud teema ning raportis on andmed ühes kohas.

  • Keela kasutajatel ajakirjete korrigeerimine

Kui soovid, et töötajad mõõdaksid aega vaid otse stopperiga mõõtes ega muudaks ajakirjeid tagantjärele.

  • Peida Uku tööplaanid

Kui soovid, et töötajad kasutaksid vaid ettevõtte enda loodud tööplaane, mitte neid, mille Uku automaatselt loob, siis on mõistik peita Uku tööplaanid. Nii ei juhtu, et töötaja eksikombel vale plaani valib.

Did this answer your question?