Uuendused 8. jaanuaril

 • Ühtlustusid kliendi peakasutaja ja kasutaja roll. Edaspidi saab kasutajale õigusi määrata ettevõtte konto alt ning määrata konto (tava)kasutaja puhul, kas ta on konkreetse kliendi küljes kasutaja või ei.
 • Mini Uku parendused.
 • Parandatud on viga, mis tekitas 1. jaanuarile (mis oli riigipüha) korduvülesandeid, mis tekkisid korrektselt ka teisele jaanuarile.
 • Teiste kasutajate ajakirjeid saab raportis muuta vaid ettevõtte konto omanik ning admin(id).
 • Raporti all, klientide filtris on nüüd võimalik valida ettevõtte kontot.


Uuendused 2. jaanuaril

 • Valmis makselahendus ning rakendusid Uku tavapakett ning Uku PRO pakett.
 • Kui varem ilmusid kasutajatele teavitused Uku teenuses, Mini Ukus ja kord päevas e-postiga, siis nüüd on võimalikud ka brauseri teavitused. See tähendab, et viibibrauser ehk veebilehitseja, millega Uku teenust kasutate, küsib luba teavituste aktiveerimiseks. Need teavitused ilmuvad ka siis, kui teil parasjagu Uku või Mini Uku lahti pole.
 • Mitme kasutajaga ülesannete puhul näeb kasutaja töölaual ainult tema enda sisestatud aega. Kogu ülesandele kulunud aega näeb raportist.
 • Kui varem polnud võimalik ülesande aega muuta väiksemaks ilma konkreetset ajakirjet muutmata, siis nüüd saab ülesandele sisestada väiksema ajasumma. Taustal toimub lahutustehe, kus aega hakatakse vähemaks võtma uuematest ajakirjetest. Kui ajakirjed selle tulemusel nulli lähevad, ei kustutata neid ridu ära, nii et kui tegu oli ekitusega, on võimalik taastada vähemalt ajakirje algusaeg. Kui ajasumma vähendamisega väheneb aeg ka eelmise kuu kirjetest, küsitakse muudatusele kinnitust. Raportis aegu väiksemaks muutes tuleb endiselt muuta konkreetset ajakirjet.
 • Ülesande aega on võimalik nüüd käsitsi sisestada ka formaadis xx h xx min.
 • Kalendri päises näeb nüüd lisaks prognoosile hiirega peale liikudes seda, mitmele ülesandele prognoos määratud on.
 • Parandasime vea raporti graafikus, mida joonistati valesti välja, kui mõni väärtus oli teistest väga palju suurem.
 • Lisasime kirjad uutele kasutajatele, et neile Ukut paremini tutvustada.
 • Pisiparandused.
Kas te leidsite oma vastuse?