All Collections
Uku eesti keeles
Kasutajad
Kuidas luua ja kasutada kasutajagruppe?
Kuidas luua ja kasutada kasutajagruppe?

Jaga kasutajagruppide abil mugavalt ülesandeid töötajate vahel.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Kuidas kasutajagruppe luua?

Kasutajagruppe saab luua “Kasutajad” vaates. Vaikimisi on Uku poolt loodud kaks kasutajate gruppi: “Kõik kasutajad” ja “Administraatorid”.

  1. Vali menüüs “Kasutajad”

  2. Liigu "Grupid" vahelehele

  3. Vajuta nupule “Lisa grupp”

  4. Nimeta grupp ja lisa kasutajad

  5. Salvesta

Mille jaoks kasutajagruppe kasutada?

1. Meeskonnatöö

Suuna ülesanne mitmele töötajale korraga. Kasulikud on näiteks oskustepõhised kasutajagrupid, näiteks vanemraamatupidajad, assistendid, praktikandid ja muu.

2. Töötajate vahetumine

Anna töötaja vahetumisel ülesanded kiirelt ja mugavalt üle. Lisa näiteks kasutajagrupp “Assistent” ja seo grupp vastavate ülesannetega. Kui assistent vahetub, pead vaid kasutajagrupis kasutajat vahetama ning ülesanded on uue töötaja laual.

3. Kasutajagruppide järgi filtreerimine

Sorteeri andmeid “Kasutaja” filtris. Kasutajate infot saad selekteerida kasutajagruppide kui ka kasutajate järgi. Nii saad töötajad näiteks kliendivaldkondade, kogemuse või muu näitaja põhjal gruppidesse lisada ja erinevate meeskondade tööviljakust analüüsida.

Kasutajate puhul võetakse arvesse ka kasutajagruppidesse kuulumist. Näiteks kui tiimiliige Merike kuulub “Assistendid” gruppi, siis tema nime järgi filtreerides kuvatakse lisaks Merikese ülesannetele välja ka grupi “Assistendid” ülesanded.

Gruppe saab siduda nii ühekordsete kui plaaniliste ülesannetega. Samuti saab kasutajagruppide abil ülesandeid filtreerida nii töölaual, kalendris kui ka raportis.

Did this answer your question?