All Collections
Uku eesti keeles
Ülesanded
Kuidas määrata algust ja tähtaega?
Kuidas määrata algust ja tähtaega?

Korduvülesannetele saab tähtaegu määrata mitme erineva meetodi abil.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Tähtaega saab määrata ühekordsetele ja korduvülesannetele.

Tähtaja määramine ühekordsele ülesandele

Ühekordse ülesande lisamisel pakutakse vaikimisi tänast kuupäeva. Kahe klikiga saad määrata omale sobiva aja. Pole vahet, kas märgid enne alguse või tähtaja, kalender saab aru.
Vaskpoolses tulbas määra ülesande algusaeg ja parempoolses tähtaeg.

Nii algus- kui ka tähtaega saab määrata kellaajaliselt vajutades "+ Kell" peale.

NB! Kui ülesandele on lisatud korduvus, pakutakse ka tähtaja valikuid välja vastavalt sellele, mis intervalliga korduvus valitud on. Korduvülesande lisamisel vali kõigepealt korduvus ja seejärel tähtaeg.

Korduvale ülesandele tähtaja lisamine

Kui sooviks on määrata tähtaeg kuupäeva või +päeva alusel, vali '"Seadista oma korduvus".


Nädalane korduvus

Nädalase korduvuse puhul saada valida, kas see on iga nädalane või intervalliga, näiteks iga kuues nädal.
Lisaks saad valida, mis päeviti ülesanne kordub, valida võib kõik 7 päeva.
Viimaseks vali ülesandele tähtaeg, vaikimisi on tähtaeg samal päeval, kuid võid lisada omale soovitud päevade arvu. Lisaks saad määrata kellaaega, millal ülesanne tehtud peab olema.

Kuine korduvus

Kuise korduvuse puhul saad valida iga mitmes kuu ülesanne luuakse ja mis kuupäeval. Määrates tähtaega saad valida lisaks +päevade ka kuupäevaliselt, millal tähtaeg olema peab (valides väiksema kuupäeva kui alguskuupäev, lükkub tähtaeg järgmisesse kuusse).
Kuna kuu päevad võivad langeda kas nädalalõppudele või riigipühadele, siis saad määrata, kas sellise juhul kuvatakse ülesanne enne, samal päeval, või pärast puhkepäeva.

Lisaks saad määrata kellaaega, millal ülesanne tehtud peab olema.


NB! olenevalt kuupäevast võib juhtuda, et " kuva enne/kuva pärast" liigutab ülesande eelmisesse/järgmisesse kuusse (kui ülesande algus on 2. kuupäev ja valida kuva enne siis kui 2. on pühapäev, kuvatakse ülesanne eelmise kuu viimasele päevale.)

Kvartaalne korduvus

Kvartaalse korduvuse puhul saad valida mitmendal kvartalil ülesanne luuakse, mitmendal selle kvartali kuul ja mis kuupäeva.
Nii nagu ka kuise ülesande puhul, on tähtaega valides 2 varianti: kuupäevaline ja +päevaline ning soovikorral saab lisada ka kellaajad.
Siingi tuleb määrata, kuidas sõltuvad algus ja lõpp puhkepäevadest.

Aastane korduvus

Aastase korduvuse seadistamisel saad valida nii aastate intervalli, kuu, kuupäeva kui ka kellaaja. Tähtajale saab siingi valida kas kuupäevalise vaste või +päevad.
Nagu eelnevatelgi seadistustel tuleb määrata, kuidas seadistatud ajad sõltuvad puhkepäevadest.


NB! Kui määrad, et algust kuvada puhkepäeva puhul varem, siis kontrolli, mis on "Alusta loomist" kuupäev

Korduvus päevade alusel, mis on möödunud töö algusajast või kuu algusest

Vaikimisi on valitud tööpäevade lugemine alguskuupäevast. Soovi korral saab tähtaja sõltuma panna kuu algusest.

Võimalik on muuta, milliseid päevi arvestatakse. Näiteks:

  • päevadeks loetakse E-R ning jäetakse vahele kui need on riigipühad

  • päevadeks loetakse ainult E-R, hoolimata riigipühadest;

  • päevadeks loetakse kõiki päevi

NB! Uku kalendrisse on hetkel kantud Eesti riigipühad!

Did this answer your question?