All Collections
Uku eesti keeles
Ülesanded
Kuidas määrata algust ja tähtaega?
Kuidas määrata algust ja tähtaega?
Korduvülesannetele saab tähtaegu määrata mitme erineva meetodi abil.
Janika avatar
Written by Janika
Updated today

Tähtaega saab määrata ühekordsetele ja korduvülesannetele.

Tähtaja määramine ühekordsele ülesandele

Ühekordse ülesande lisamisel pakutakse vaikimisi tänast kuupäeva. Kahe klikiga saad määrata omale sobiva aja. Pole vahet, kas märgid enne alguse või tähtaja, kalender saab aru.

Nii algus- kui ka tähtaega saab määrata kellaajaliselt vajutades "+ Kell" peale.

NB! Kui ülesandele on lisatud korduvus, pakutakse ka tähtaja valikuid välja vastavalt sellele, mis intervalliga korduvus valitud on. Korduvülesande lisamisel vali kõigepealt korduvus ja seejärel tähtaeg.

Korduvale ülesandele tähtaja lisamine

Kui sooviks on määrata tähtaeg kuupäeva või +päeva alusel, vali '"Seadista oma korduvus".

Vaskpoolses tulbas määra ülesande algusaeg ja parempoolses tähtaeg.

SIIN VÕIKS SELGITADA NÄDALASE, KUISE JA KVARTAALSE JA AASTASE KORDUVUSE ERIPÄRASID + KÕIKIDE KORDUVUSTE ÜLESEID SEADED - INTERVALLID (IGA 2 KUU), ALGUSE & LÕPU KELLAAEG + ALUSTA LOOMSIT
* NÄDALANE KORDUVUS - SAAD VALIDA NÄDALAPÄEVAD, MILLAL ÜLESANNE KORDUB + TÄHTAJA LOOGIKA;
* KUISEL MIS PÄEVAL (KUUPÄEVAL & +PÄEVA LOOGIKA), KUI TEGEMIST ON PUHKEPÄEVAGA, KELLAAJAD
* KVARTAALSEL MIS ON KVARTALI ESIMESED, TEISED JA KOLMANDAD KUUD
* AASTASEL, KUU JA PÄEVA VALIMINE ALGUS/TÄHTAEG

Kui määratud päev osutub nädalavahetuseks, on võimalik valida, et tähtaeg kuvatakse päev varem/hiljem.


NB! Kui määrad, et algust kuvada puhkepäeva puhul varem, siis kontrolli, mis on "Alusta loomist" kuupäev

Päevade alusel, mis on möödunud töö algusajast või kuu algusest

Vaikimisi on valitud tööpäevade lugemine alguskuupäevast. Soovi korral saab tähtaja sõltuma panna kuu algusest.

Võimalik on muuta, milliseid päevi arvestatakse. Näiteks:

  • päevadeks loetakse E-R ning jäetakse vahele kui need on riigipühad

  • päevadeks loetakse ainult E-R, hoolimata riigipühadest;

  • päevadeks loetakse kõiki päevi

NB! Uku kalendrisse on hetkel kantud Eesti riigipühad!

Nädalase korduvuse puhul 

Nädalane korduvus on seotud konkreetse nädalapäevaga ja nii on ka tähtaja puhul võimalik määrata "+päeva" ja kellaaega, millal ülesanne tehtud peab olema.

Kvartaalse korduvuse puhul 

Kui ülesanne kordub kord kvartalis vali tähtaega määrates sobiv kuu, kuupäev, kellaaeg ning kas ülesanne ilmub enne või pärast vabu päevi.

Võimalik on kasutada reeglit "+ päeva", kus tähtaja saab sõltuma panna algusajast või kuu algusest.

Aastase korduvuse puhul 

Aastane korduvus võimaldab tähtaja seadmisel kasutada kõiki variante.

Kõigi korduvuste puhul on võimalik kasutada ka intervalli, määrates millise vahemiku tagant ülesanne luuakse, näiteks iga 2. nädal.

Did this answer your question?