Kuidas kasutada kalendrit?

Uku kalendrivaade on suurepärane abimees tööde planeerimisel.

Rain avatar
Written by Rain
Updated yesterday

Uku töölaual kasutatakse vaikimisi tööde nimekirja vaadet, kuid sellele saab lisada ka kalendrivaate, mis näitab ühte nädalat. Kalendris on võimalik planeerida töid nii nädala kui ka päeva lõikes.

Kalender töölaua vaates

Kalendrit on võimalik avada töölaual klikkides "Täna" ikoonil. Kalendri saab sulgeda uuesti ikoonile vajutades.

Kalendrivaates on võimalik ülesandeid lohistada kui klikid ülesandele ning tõmbad ta soovitud suunas

  • Üles-alla suunas - tõsta prioriteetsemad ülesanded nimekirjas kõrgemale. Brauserit värskendades ilmuvad ülesanded soovitud järjekorras ka töölauale.

  • Teisele päevale - Muuda ülesande algusaeg lohistades see teisele päevale.

Kahe nädala korraga vaatamise jaoks ava peamenüüst "Kalender" või vajuta vasakus paneelis väikese kalendri all nuppu "2 nädalat". 2 nädala kalendrisse on võimalik sisestada filtreid ja seejärel soovitud kalender ka salvestada. Loe lähemalt filtrite kasutamise kohta siin.

NB! Ülesanne ei pruugi olla sellel kalendripäeval kuvatud, kui tema algusaeg on teine.

Märgitud aeg ja ajaprognoos

Aja sisestamisel ja/või tööde ajakulu prognoosimisel ilmuvad kalendri päisesse numbrid.

Vasakpoolne number näitab kui palju aega on sel päeval ülesannetele jooksutatud ja parempoolne number ülesannetele lisatud ajaprognoosi. Numbritele vajutades viiakse kasutaja raporti vaatesse, kus näeb ülesandeid, millele sellel päeval aega on jooksutatud koos nendele mõõdetud ajaga.


Riigipühad


Vaikimisi näidatakse kalendris riigipühasid. Tegu on vabade päevadega ja korduvülesannete plaanist tulevaid ülesandeid nendele päevadele ei kuvata, kui korduvuse seadistamisel on määratud pühade korral ülesande ette või taha lükkamine.


Maksutähtajad

Kalendris kuvatakse seadustega sätestatud olulisemad tähtajad, mida raamatupidamises vaja läheb. Tähtaegade puhul on tegemist informatsiooniga ning süsteemi toimimist need ei mõjuta.

Koolitused ja artiklid

Koostöös RMP.ee lehega jõuavad kalendrisse ka nende korraldatavad raamatupidamiskoolitused ja olulised artiklid. Koolituste ja artiklite peale klikkides avaneb uues aknas RMP.ee lehe vastav koolitus või artikkel.

Kalendri seadete muutmine

Vali peamenüüst "Profiil". Kliki "Kalendri seaded" kõrval paremal oleval "Muuda" nupul.

Kogu lisainfot, mis kalendrisse lisada on võimalik, saab reguleerida seadete alt.

Did this answer your question?