Uku töölaual kasutatakse vaikimisi tööde nimekirja vaadet, kuid sellele saab lisada ka kalendrivaate, mis näitab ühte nädalat. Kalendris on võimalik planeerida töid nii nädala kui ka päeva lõikes.

Kalendrit on võimalik välja kutsuda töölaual kalendri ikoonil klikates. Kalendri saab sulgeda uuesti ikoonile vajutades.

Kalendrivaates on võimalik päeva ülesandeid prioritiseerida — lihtsalt võta vasaku hiireklikiga ülesandest kinni ning lohista olulisuse järgi ülesanded üles- või allapoole.

Samuti on kalendris võimalik muuta ülesannete algusaega, lohistades ülesandeid päevade vahel. Sel viisil saab töid ümber planeerida ühe või kahe nädala raames. Kahe nädala vaate jaoks vajutage vasakus paneelis asuvat nuppu "2 nädalat":

Märgitud aeg ja ajaprognoos

Aja sisestamisel ja/või tööde ajakulu prognoosimisel ilmuvad kalendri päisesse numbrid.

Kui hiirega numbri peale klikkida, siis on näha, millega täpsemalt on tegu. Pildilt paistab, et sellel päeval on märgitud aega kaks tundi ja nelikümmend viis minutit. Ülesanne ei pruugi olla sellel kalendripäeval kuvatud, kui tema algusaeg on teine. Nii et kui tekib vajadus vaadata, mis töid täpselt tehti, siis numbrile vajutades viiakse kasutaja raporti vaatesse ning kuvatakse just neid töid, mis on seotud selle konkreetse päeva ajakirjetega.

Teine number näitab, et päev ülesannete ajakuluks on prognoositud neli tundi.


Riigipühad

Vaikimisi (kui kasutaja pole seda profiili alt ära keelanud) näidatakse kalendris riigipühasid. Tegu on vabade päevadega ja korduvülesannete plaanist tulevaid ülesandeid nendele päevadele ei kuvata, kui korduvuse seadistamisel on määratud pühade korral ülesande ette või taha lükkamine.


Maksutähtajad

Kasutaja profiili all saab seadistada, kas kalendris kuvatakse maksutähtaegu. Need on seadustega sätestatud olulisemad tähtajad, mida raamatupidamises vaja läheb. Tähtaegade puhul on tegemist informatsiooniga ning süsteemi toimimist need ei mõjuta.

Koolitused ja artiklid

Koostöös RMP.ee lehega jõuavad kalendrisse ka RMP.ee korraldatavad raamatupidamiskoolitused ja olulised artiklid.

Koolituste ja artiklite peale klikkides avaneb uues aknas RMP.ee lehe vastav koolitus või artikkel.

Did this answer your question?