Aja mõõtmine Ukus ei ole kohustlik, kuid võimaldab omada ülevaadet tööks kulunud ajast. Uku abil saad mõõta, prognoosida, sisestada ja kuvada töödeks kulunud aega.
Uku võimaldab aega mõõta nupulevajutusega ning laseb hiljem teha korrektuure. Kasuta nimetatud ajaarvestuse võimalusi ning oma ülevaadet tehtud tööde ajakulust!

  • Stopperi kasutamine

Töö alustamisel vajuta “Käivita stopper”, töö lõppedes “Peata stopper”.

Kui soovid tööga jätkata, vajuta stopper uuesti tööle. Ühele ülesandele saab lisada mitu ajakirjet. Stopperiga sisestatud ajakirjeid on võimalik hiljem  korrigeerida. 

  • Käsitsi sisestamine

Kui kannad töö sisse hiljem, sisesta kulunud aeg käsitsi. Sisestades töö kestvuse minutites, arvutab Uku ülesande algusajaks sisestatud aja võrra varasema kellaaja.

Kestvuse reale sisesta aeg minutites, näiteks 90 minutit = 1h 30min  ja kinnita ajasisestus vajutades OK.

Teades, millal töö algas ning lõppes, täida väljad “Start” ja “Lõpp” ning Uku arvutab töö kestvuse Sinu eest! Minnes väljale "Start" pakub süsteem automaatselt töö algusajaks viimati sisestatud töö lõpuaja.

  • Prognoos

Kui tead ette, kui palju ülesanne aega võtab, tasub sisestada ülesandele prognoositud aeg juba eelnevalt mallis. Ettevõtte konto all on võimalik seadistada, et juhul kui ülesanne märgitakse tehtuks aega lisamata, muudab Uku eelprognoositud aja ülesande tegemiseks kulunud ajaks.

Did this answer your question?