Skip to main content
Kuidas mõõta aega?

Mõõda tööle kuluvat aega Sulle sobival viisil!

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Uku abil saad mõõta, prognoosida, sisestada ja kuvada töödeks kulunud aega.
Uku võimaldab aega mõõta stopperiga ning laseb hiljem teha korrektuure. Ajakirjeid saab märkida arveldatavaks või mittearveldatavaks. Kasuta nimetatud ajaarvestuse võimalusi ning oma ülevaadet tehtud tööde ajakulust!

Stopperi kasutamine

Töö alustamisel vajuta “Käivita stopper”, töö lõppedes “Peata stopper”.

Hetkel töös olev ülesanne tekib töölauaribale. Stopperit saad peatada mõlemast kohast.


Kui soovid tööga jätkata, vajuta stopper uuesti tööle. Ühele ülesandele saab aega lisada mitu korda. Stopperiga sisestatud ajakirjeid on võimalik hiljem korrigeerida. 

Kui asud tööle järgmise ülesandega, siis vahepeal stopperit pausile panna ei ole vaja. Lihtsalt käivita uuel ülesandel stopperi nupust ajaarvestus ning eelmine ülesanne jääb automaatselt pausile.

Käsitsi sisestamine/ajakirjete korrigeerimine

Kui soovid tehtud töö Ukusse märkida hiljem, siis sisesta kulunud aeg käsitsi. Ajasisestuse paneel avaneb, kui klõpsad ajale. Sisestades töö kestvuse, arvutab Uku ülesande algusajaks sisestatud aja võrra varasema kellaaja võttes arvesse viimati sisestatud töö lõpuaega.

Kestvuse reale sisesta aeg minutites, näiteks 90 minutit = 1h 30min ja kinnita ajasisestus vajutades OK.

Teades, millal töö algas ning lõppes, täida väljad “Start” ja “Lõpp” ning Uku arvutab töö kestvuse sinu eest. Minnes väljale "Start" pakub süsteem automaatselt töö algusajaks viimati sisestatud töö lõpuaja.

Kui korrigeerid töö kestvust, muutub selle lõppaeg. Iga muudatus tuleb kinnitada "OK" nupuga.

Ajakirjeid on võimalik ka kommenteerida vajutades jutumulli ikoonile. Kommentaar lisatakse ajakirje kõrvale. Kommentaare kuvatakse vaid ülesande all.


Vajadusel saad ka ajakirje kustutada. Uku küsib üle, kas oled kustutamise soovis kindel. Soovi kinnitades ajakirje kustutatakse ja seda ei ole võimalik taastada.

Aega saab lisada ka checklisti ülesandele. Selleks ava ülesanne ja vajuta vastava checklisti ülesande kõrval olevale noolele. Checklistist saab ka eraldiseisva ülesande luua.

Mitmele ülesandele korraga aja lisamine

  1. Kliki ülesannete kohal oleval kahe linnukesega ikoonil.

  2. Märgi ülesanded, millele aega soovid lisada.

  3. Aja lisamiseks kliki noolega ikoonil.

Saad lisada kõikidele ülesannetele samasuguse aja või jagada sisestatud aeg kõikide linnutatud ülesannete vahel võrdselt.

Ülesannete hulgi tehtuks märkimisel vajuta linnukese ikoonil.

Prognoos

Kui tead ette, kui palju ülesanne aega võtab, tasub ülesandele sisestada prognoositud aeg juba eelnevalt mallis. Juhul kui ülesanne märgitakse tehtuks aega lisamata, muudab Uku soovi korral eelnevalt lisatud prognoositud aja ülesandele kulunud ajaks. Selleks, et prognoos = ajakulu, on vajalik sisse lülitada vastav seadistus "Seaded" vaates, oma ettevõtte äpis, seadete vahekaardil.

Prognoosi lisamiseks ava ülesanne, kliki kolme täpi ikoonil ja vali "Lisa prognoos".

Ülesandele tekib väli "Prognoos". Sisesta vajalik aeg käsitsi või vali rippmenüüst.

Prognoos korduvülesandele

  1. Ava ülesanne

  2. Vajuta kolme täpiga ikoonile

  3. Vali "Muuda korduvülesannet"

  4. Vajuta uuesti kolme täpiga ikoonile ja vali "Lisa prognoos"

Prognoos lisatakse ka kalendrisse ja see on nähtav päeva ülemises paremas nurgas.

Ajakirjete kommenteerimine

Kui ühel ülesandel on mitmeid ajakirjeid, siis on süstematiseerimiseks hea lisada neile kommentaarid millega sel hetkel tegeleti. Selleks ava ülesanne, kliki aega märkival numbril ning seejärel vastava ajakirje kõrval oleval jutumulli ikoonil. Avaneb kommentaari lisamise aken. Lisatud kommentaari saad näha, kui hoiad kursorit jutumulli ikooni kohal.

Checklisti lisatud alamülesannetele aja jooksutamine

Ülesandele lisatud alamülesannetele, mis paiknevad checklistis on samuti võimalik aega jooksutada. Selleks ava ülesanne, liiguta kursor vastava alamülesande peale ja vajuta paremal oleval noole ikoonil. Alamülesandele jooksev aeg lisandub tervele ülesandele jooksutatud ajale. Seda millise alamülesandega tegeleti näeb ajakirjete kommentaarides.

Did this answer your question?