Loo kliendigrupid, et segmenteerida kliendid. Rühmitades kliendid, omad ülevaadet kliendile pakutavatest teenustest ja kliendi staatusest, näiteks liid ehk potensiaalne klient, aastaaruande klient, ühekordse teenuse klient jne.

Klientide segmenteerimise saad enda kasuks tööle panna raportis, kus on võimalik koostada erinevate gruppide põhiselt aruandeid, jälgida tööde täitmist ja tööaja kasutust erinevatele kliendisegmentidele.

Kliendigrupid Ukus

Ukus on eeldefineeritud kaks kliendigruppi: klient ja liid. Loodud grupid võimaldavad juba olemasolevaid kliente määratleda vastavalt sellele, kas tegu on juba olemasoleva kliendiga või potensiaalse koostööga. Soovi korral saad loodud gruppe muuta, vahetades nime või kustutada*. Kliendigruppe saab ka ise määratleda ja lisada ettevõtte konto alla. Gruppide loomiseks puudub arvuline piirang ning üks klient võib kuuluda ka mitmesse gruppi.

* Kustutada saab gruppe, kuhu kliente lisatud ei ole. Grupi kustutamiseks, vaata raportist, millised kliendid sinna kuuluvad ja eemalda kliendid sellest kliendigrupist.

Kliendigruppide loomine

Ettevõtte konto põhiste gruppide seadistamiseks valige:
Seaded > Ettevõtte konto > Kliendi seaded > Muuda

Kliendigrupi lisamiseks vali “Lisa kliendigrupp” ning sisesta kliendigrupi Nimi ja vajuta “Salvesta

Kui soovid muuta kliendigrupi nime, vajuta juba olemasoleva kliendigrupi kõrval oleval pliiatsil.

Kõiki ettevõttele loodud gruppe saad kasutada koheselt kõikide olemasolevate ja loodavate klientide rühmitamiseks.

Kliendile grupi määramine

Olles edukalt defineerinud enda ettevõtte segmendid, on aeg kliendid gruppidesse jaotada.

Selleks vali peamenüüst "Kliendid" ning soovitud kliendile grupi määramiseks vajuta pliiatsil rea lõpus. Avaneb kliendi muutmise vaade, kus saad rippmenüü abil linnutada just seda klienti defineerivad grupid.

Kliendile määratud grupid on nähtavad kliendiprofiilil kliendi info all.

Kliendigrupid raportis

Aruandeid kliendigruppidest koosta raportis. Selleks:

  • vali '+' märgi alt välja Kliendigrupp filter

  • märgi linnukesega kliendigrupp või -grupid, kelle kohta soovid informatsiooni näha

  • täpsusta ajaline periood ning vali kasutaja, staatus või teema

Tip: Olles koostanud valitud filtritega raporti, on mõistlik see endale salvestada. Loe lähemalt raportite salvestamisest. Kui soovid aga raportit salvestada büroo üleselt, saad seda samuti teha – juhendi büroo raporti salvestamiseks.

Did this answer your question?