All Collections
Uku eesti keeles
Kliendid
Kuidas kasutada kliendinimekirja?
Kuidas kasutada kliendinimekirja?

Kliendinimekirja filtreerimise abil saab kliente gruppidesse jagada

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Uku kliendinimekirjas saad kliente filtreerida erinevate kriteeriumite alusel ning salvestada just sulle vajalikud nimekirjad, mis on hiljem peamenüüst koheselt kättesaadavad.

Tabeli ikooni abil saad valida, millist infot kliendi kohta näha soovid.

Kuidas filtreerida kliente?

Filtri valikud olenevad Sinu ettevõtte aktiveeritud äppidest. Alati on võimalik filtreerida

baas valiku alusel:

  • Vaikimisi kasutaja

  • Kliendigrupp

  • Lisaväli

  • Kastaja lisaväljalt

  • Viimane import

  1. Liigu 'Kliendid' vaatesse.

  2. Lisa '+' märgi kaudu vajalikke filtrivalikuid.

  3. Filtreeri vajalikud kliendid, soovi korral lisa veerge

Kuidas salvestada kliendinimekirja vaadet?

  1. Vali soovitud filtrid ja vajuta salvesta nupule

2. Nimeta filtrivaade ja salvesta

3. Salvestatud kliendinimekirja vaated leiad peamenüüst

Lisavälja põhjal filtreerimine

Valides + märgist välja "Lisaväli" saab filtreerida omale sobiva kliendi lisavälja alusel, vastavalt selle välja tüübile:

Näiteks Jah/Ei tüüpi väli:

Kasutaja tüüpi väli:

Tavaline teksti väli:

Did this answer your question?