All Collections
Uku eesti keeles
Kliendid
Kuidas kasutada kliendinimekirja?
Kuidas kasutada kliendinimekirja?
Kliendinimekirja filtreerimise abil saab kliente gruppidesse jagada
Janika avatar
Written by Janika
Updated this week

Uku kliendinimekirjas saad kliente filtreerida erinevate kriteeriumite alusel ning salvestada just sulle vajalikud nimekirjad, mis on hiljem peamenüüst koheselt kättesaadavad.

Tabeli ikooni abil saad valida, millist infot kliendi kohta näha soovid.

Kuidas filtreerida kliente?

1. Liigu 'Kliendid' vaatesse

2. Lisa '+' märgi kaudu vajalikke filtrivalikuid

3. Filtreeri vajalikud kliendid, soovi korral lisa veerge

Kuidas salvestada kliendinimekirja vaadet?

  1. Vali soovitud filtrid ja vajuta salvesta nupule

  2. Nimeta filtrivaade ja salvesta

  3. Salvestatud kliendinimekirja vaated leiad peamenüüst

Did this answer your question?