All Collections
Uku eesti keeles
Kliendid
Kuidas koostada kliendile tööplaani?
Kuidas koostada kliendile tööplaani?

Koosta kliendile tööplaan, et kõik ülesanded saaksid korrektselt kirja.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Kui oled lisanud kliendi Uku süsteemi, vajadusel sisestanud nii kontaktisiku kui ka kasutaja ja vaadanud üle kliendi seaded, siis saad edasi liikuda kliendi tööplaani koostamise juurde.

Tööplaani koostamiseks on 3 võimalust:

 1. Vali Uku või enda ettevõtte mall

 2. Võta aluseks olemasoleva kliendi plaan

 3. Loo uus tööplaan

Hea nipp! Ettevõttesiseste tööprotsesside ühtlustamiseks saad lisada enda koostatud mallid ettevõtte konto alla kõikidele töötajatele kasutamiseks. Loe täpsemalt, kuidas lisada malle.

Kuidas lisada kliendi tööplaan, valides Uku või enda ettevõtte mall?

 1. Vali peamenüüst "Kliendid" ja ava klient, kellele tööplaani lisada soovid

 2. Vali ülemisest menüüst "Plaan" ja seejärel "Vali mall"

 3. Vali vasakust menüüst sobiv Uku või enda ettevõtte mall. Malle saad ka omavahel kombineerida ja ülesandeid eemaldada või lisada. Ülesande eemaldamiseks võta ära ülesande ees olev linnuke ja lisamiseks vajuta nupule "+ Lisa ülesanne". Loe lähemalt, kuidas lisada uut ülesannet.

 4. Kinnita tööplaan.

Kuidas lisada kliendi tööplaan, võttes aluseks olemasoleva kliendi plaan?

 1. Vali peamenüüst "Kliendid" ja ava klient, kellele tööplaani lisada soovid.

 2. Vali ülemisest menüüst "Plaan" ja seejärel "Vali mall".

 3. Vali "Võta aluseks mõne kliendi tööplaan".

 4. Vali nimekirjast soovitud klient, kelle tööplaani soovid aluseks võtta.

 5. Soovi korral lisa või eemalda plaanist ülesandeid. Ülesande eemaldamiseks võta ära ülesande ees olev linnuke ja lisamiseks vajuta nupule "+ Lisa ülesanne". Loe lähemalt, kuidas lisada uut ülesannet.

 6. Kinnita tööplaan.

Kuidas lisada kliendile uus tööplaan?

 1. Vali peamenüüst "Kliendid" ja ava klient, kellele tööplaani lisada soovid.

 2. Vali ülemisest menüüst "Plaan" ja seejärel "Vali mall".

 3. Vali ülemisest menüüst "+ Lisa ülesanne" ja lisa lisa tööplaani ülesanded. Loe lähemalt kuidas luua ülesandeid ning korduvust.

 4. Kinnita tööplaan

Pärast tööplaani kinnitamist liiguvad ülesanded vastava kliendi profiilile. Nii saad kontrollida, kas kõik õiged ülesanded lisandusid kliendiplaani.

Did this answer your question?