Aja mõõtmine Ukus annab ülevaate tööks kulunud ajast. Uku abil saad mõõta, prognoosida, sisestada ja kuvada töödeks kulunud aega.
Uku võimaldab aega mõõta stopperiga ning laseb hiljem teha korrektuure. Ajakirjeid saab märkida arveldatavaks või mittearveldatavaks. Kasuta nimetatud ajaarvestuse võimalusi ning oma ülevaadet tehtud tööde ajakulust!

Stopperi kasutamine

Töö alustamisel vajuta “Käivita stopper”, töö lõppedes “Peata stopper”.

Hetkel töös olev ülesanne tekib töölauaribale. Stopperit saad peatada mõlemast kohast.


Kui soovid tööga jätkata, vajuta stopper uuesti tööle. Ühele ülesandele saab aega lisada mitu korda. Stopperiga sisestatud ajakirjeid on võimalik hiljem  korrigeerida. 

Kui asud tööle järgmise ülesandega, siis vahepeal stopperit pausile panna ei ole vaja, lihtsalt käivita uuel ülesandel stopperi nupust ajaarvestus ning eelmine ülesanne jääb automaatselt pausile.

Käsitsi sisestamine/korrigeerimine

Kui kannad töö sisse hiljem, sisesta kulunud aeg käsitsi. Sisestades töö kestvuse minutites, arvutab Uku ülesande algusajaks sisestatud aja võrra varasema kellaaja.
Ajasisestus paneel avaneb kui klõpsad ajale.

Kestvuse reale sisesta aeg minutites, näiteks 90 minutit = 1h 30min  ja kinnita ajasisestus vajutades OK.

Teades, millal töö algas ning lõppes, täida väljad “Start” ja “Lõpp” ning Uku arvutab töö kestvuse sinu eest. Minnes väljale "Start" pakub süsteem automaatselt töö algusajaks viimati sisestatud töö lõpuaja.

Samuti saad ajakirjel korrigeerida kõiki välju. Kui korrigeerid kestvust, muutub töö lõppaeg. Iga muudatus tuleb kinnitada "OK" nupuga.
Vajadusel saad ka ajakirje kustutada. Uku küsib üle, kas oled kustutamise soovis kindel. Soovi kinnitades ajakirje kustutatakse ja seda ei ole võimalik taastada.

Mitmele ülesandele korraga aja lisamine

  1. Kliki ülesannete kohal oleval kahe linnukesega ikoonil.

  2. Märgi ülesanded, millele aega soovid lisada.

  3. Aja lisamiseks kliki noolega ikoonil.

Saad lisada kõikidele ülesannetele samasuguse aja või jagada sisestatud aeg kõikide linnutatud ülesannete vahel võrdselt.

Ülesannete hulgi tehtuks märkimisel vajuta linnukese ikoonil.

Prognoos

Kui tead ette, kui palju ülesanne aega võtab, tasub sisestada ülesandele prognoositud aeg juba eelnevalt mallis. Seda on võimalik teha valides peamenüüst "App store" ning seal "Ülesanded".

Juhul kui ülesanne märgitakse tehtuks aega lisamata, muudab Uku soovi korral eelnevalt lisatud prognoositud aja ülesandele kulunud ajaks. Selleks, et prognoos = ajakulu, on vajalik sisse lülitada vastav seadistus app stores, ülesanded appis, seaded vaates.

Prognoosi lisamiseks ava ülesanne, kliki kolme täpi ikoonil ja vali "Lisa prognoos".

Ülesandele tekib väli "Prognoos". Sisesta vajalik aeg käsitsi või vali rippmenüüst.

Prognoos korduvülesandele

  1. Ava ülesanne

  2. Vajuta kolme täpiga ikoonile

  3. Vali "Muuda korduvülesannet"

  4. Vajuta uuesti kolme täpiga ikoonile ja vali "Lisa prognoos"

Prognoos lisatakse ka kalendrisse ja see on nähtav päeva ülemises paremas nurgas.

Loe lähemalt prognoositud aja kohta.

Did this answer your question?