All Collections
Uku eesti keeles
Kliendid
Kuidas kasutada kliendi väljasid?
Kuidas kasutada kliendi väljasid?
Salvesta kliendi profiilile rohkem informatsiooni
Janika avatar
Written by Janika
Updated this week

Ettevõtte konto all loodud kliendi väljad lisatakse kõigi ettevõtte klientide profiilidele. Väljade järjestust saab vajadusel ümber tõsta välja ees olevast kuue täpi ikoonist lohistades. Lisatud välju saab grupeerida ka erinevate pealkirjade alla.

Ettevõtte kontole väljade seadistamiseks valige peamenüüst "Seaded" ja sealt "Kliendid" äpp.

Vali vahekaart "Lisaväljad".

Kliendi välja lisamiseks keri alla ning vali “+ Lisa uus väli”.

Lisatud väljale nimetuse sisestamine on kohustuslik.

Vali sisestuse tüüp. Kliendi lisavälja tüüpide valikus on järgnevad võimalused:

  • Tekst - Märkmed või muu tekst, kuni 100 tähemärki

  • Täisarv - Täisarv

  • Number - Komakohaga arv

  • Valik - Eeldefineeritud valikud, kus saab teha ühe valiku

  • Mitu valikut - Eeldefineeritud valikud, kus saab teha mitu valikut

  • Kuupäev - Kindel kuupäev, mida saab valida kalendrist

  • Kasutaja - Nimekiri aktiivsetest kasutajatest, kus saab teha ühe valiku

  • Mitu kasutajat - Nimekiri aktiivsetest kasutajatest, kus saab teha mitu valikut

  • Jah/Ei - Kui valitud, siis on 'Jah'

  • Pikk tekst - Saab sisestada teksti kuni 1000 tähemärki

NB! Uus lisaväli liigub alati kõige viimaseks.

Pealkiri

Pealkirja allasaab koondada sarnased väljad. Näiteks grupis "Pangad" on kliendi firma pankade info ja ligipääsud.

Uue pealkirja saad lisada samast kohast, kus väljagi:

Seaded > Kliendid > Kliendi väljad > nüüd "+Uus peakiri"

Uus pealkiri liigub samuti kõige viimaseks. Peale talle sobiva nimetuse andmist, saad ta lohitada endale sobivasse kohta. Selleks kliki kuue täpiga ikoonile, hoia hiireklahvi all ning lohista ta õigesse kohta.
NB! Kui pealkirja all ei ole välju, siis see ei salvestu!

Kuidas sisestada lisaväljadele infot?

Selleks vali peamenüüst "Kliendid" ning soovitud klient.

Pliiatsi ikoonile vajutades avaneb kliendiinfo muutmise vaade, kus saad eelnevalt lisatud väljadele infot sisestada. Väljad on jaotatud pealkirjade alla, et neid näha klõpsa rea lõpus oleval noolel.

Kontakti ja kasutajat saab lisada ilma moodulit avamata, klikkides "+" märgil

Kogu teave kliendi kohta on nähtav kliendi profiilil "Ülevaade" kaardil.

Mis välju luua?

Siin on mõned lisavälja ideed, mida Uku kasutajad sageli kasutavad:

Pealkiri

Väli nimetus

Seletus

Välja tüüp

Õigused

SEB pank

Kellel töötajatest on kliendi SEB pangale ligipääs

Kasutaja või mitu kasutajat

Õigused

Swedbank

Kellel töötajatest on kliendi Swedbanki ligipääs

Kasutaja või mitu kasutajat

Õigused

EMTA

Kellel töötajatest on kliendi EMTA kontole ligipääs

Kasutaja või mitu kasutajat

Turundus

Tutunduskanal

Mis turundusliku kanali kaudu klient ettevõttesse jõudis

Mitu valikut või tekst

Did this answer your question?