All Collections
Uku eesti keeles
Arveldamise lahendus
Kuidas seadistada saadetavate arvete sisu?
Kuidas seadistada saadetavate arvete sisu?

Saada klientidele arved e-kirjaga.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

E-maili malliga koostad kirja, millega kliendile arve saata.

Arve PDF malliga koostad kliendile saadetava arve kirjelduse.

Arvete mallid koosta Arveldamise äpis. Selleks vali peamenüüst "Seaded" ja kliki "Arveldamine" äppile. Vali päisest "Arvete mallid".

Eelseadistada saab e-kirja malli ja PDF malli, millele saab lisada tõlked erinevatesse keeltesse.

Arve saatmisel valitakse sobiv sisu vastavalt kliendile lisatud keelele. Kui kliendi keeles malli ei ole asendatakse see ingliskeelse malliga. Kui ka ingliskeelset malli ei ole, siis saadetakse selles keeles mall mis ainsana sisestatud on.
NB! Kui teenindad erinevate keeltega kliente, siis loo igale keelele oma e-maili ja PDF sisu.

Teema: Saadetava e-kirja pealkiri

Did this answer your question?