Kliendi lepingu seadistamine

Pärast toodete sisestamist saab hakata seadistama klientide lepinguid. Selleks tuleb minna kliendi profiilile ja valida "Arveldamine".

Arveldamine võib toimuda nii kuiselt, kvartaalselt kui ka aastase korduvuse põhjal. Arve kuupäeva saab valida - vaikimisi on see arvelduskuu viimane päev, aga on võimalus valida ka näiteks järgneva kuu esimene päev.

Perioodi alguskuupäevaks märkige kuupäev, alates millest soovite, et arveid genereeritakse. Lõpukuupäeva võib jätta täitmata - siis on leping tähtajatu.

Järgmiseks saab määrata tooted, mille alusel arve luuakse. Valida saab juba sisestatud toote või lisada päris uue. Rea taga asuvast kolme punkti menüüst saab määrata ka artiklit või dimensioone.

Kui toote arvutamisühikuks on aeg, saab menüüst määrata ka, milline on minimaalne arveldamise ühik. Näiteks kui ülesannet tehti reaalselt seitse minutit, aga kokku lepitud on, et töid arveldatakse 15-minutiliste sammudega, suudab süsteem seda arvesse võtta.

Kliendilepingu seadete all saab määrata, kuidas antakse arvele number, mis valuutas arveldatakse, milline on makse tähtaeg ja kas rakendatakse ümardamist.

Kui leping valmis ja salvestatud, võib suunduda peamenüüs asuva punkti "Arveldamine" alla, et arved kinnitada ning välja saata.

Did this answer your question?