All Collections
Uku eesti keeles
Arveldamise lahendus
Kuidas seadistada kliendi lepingut?
Kuidas seadistada kliendi lepingut?

Kliendi leping on arveldamise alus. Selle põhjal saab Uku koostada kliendile arve ja selle otse tema postkasti saata.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Kliendi lepingu koostamine

Pärast toodete sisestamist saab hakata seadistama klientide lepinguid.

 1. Vali peamenüüst "Kliendid".

 2. Vali klient, kellele soovid lepingut lisada.

 3. Vali päisest "Arveldamine".

 4. Vali vahekaart "Lepingud".

 5. Vajuta nupul "+ LISA LEPING".

Avaneb uue lepingu seadistamise põhi.

Ajaperioodi seadistamine arveldamises

Arveldamine võib toimuda nii kuise, kvartaalse kui ka aastase korduvuse põhjal. Arve kuupäeva saad ise valida - vaikimisi on see arvelduskuu viimane päev, aga saab ka valida lepingu koostamise kuupäeva või vabalt valitud kalendripäeva.

 • Perioodi alguskuupäevaks märgi kuupäev millest alates arveid genereeritakse.

 • Lõpukuupäeva täitmata jättes on leping tähtajatu.

Tooted arveldamises

Määra tooted, mille alusel arve luuakse. Võid lisada juba sisestatud toote või lisada päris uue. Reas eelviimasele peenhäälestuse ikoonile vajutades, saab lepingul olevat toodet mugandada kliendile sobivaks. Tehtud muudatused kehtivad vaid sellel konkreetsel lepingul.

Kliendilepingu seaded

Lisaks lepingu koostamisele tuleb määrata ka lepingu tingimused. Selle tegemiseks vali vahekaardilt "Seaded"

Lisa viitenumber ja kliendi e-posti aadress, kuhu arve saadetakse. Määra ära millisele aadressile tuleb vajadusel kliendi vastus. Lisaks saad defineerida

 • Kuidas arvele number antakse;

 • Millises valuutas arveldatakse;

 • Millal on maksetähtaeg;

 • Kas ümardamine arvel on lubatud.

Kui toote arvutamisühikuks on aeg, saab määrata milline on minimaalne arveldamise ühik. Näiteks, kui ülesannet tehti seitse minutit, aga kokkuleppe kohaselt arveldatakse töid 15-minutiliste sammudega, võtab Uku selle arvesse.

Kui leping valmis ja salvestatud, võib suunduda peamenüüs asuva punkti "Arveldamine" alla, et arved kinnitada ning välja saata.

Did this answer your question?