Kliendi korduvülesannete plaani moodustamiseks on mitu võimalust. Kui teed tööd koos tiimiga, on ettevõtte konto alla mõistlik lisada mallid, mida kõik oma plaanide aluseks saavad võtta. Nii kasutate samu töövõtteid, teemasid ja lisavälju.

Malli lisamiseks on vajalik ettevõtte konto. Mallid ja nende lisamisvõimaluse leiad, kui liigud peamenüüst "Seaded" alla ning valid "Ettevõtte konto". Ülesande seadete all on mallid:

Uue malli lisamiseks vajuta "Muuda", seejärel "+ Lisa mall". Esimesena tuleb anda mallile nimi, mis seda võimalikult hästi kirjeldab. Kuna ühele kliendile on võimalik lisada mitu malli, tasub kaaluda väiksemate moodulite moodustamist. Vajalike moodulite valimisega tekib hiljem kliendile sobiv plaan. Nii näiteks saab eraldi malli teha aastaaruandele ning valida see ainult klientide puhul, kellele aastaaruannet koostama peab.

Järgmise sammuna saab valida, kas võtta aluseks mõni mall/plaan või alustada malli loomist nullist.

Malli lisatavate ülesannete puhul ei määrata klienti ega tegijat, kõik ülejäänud andmed saab täita, nagu tavalise uue ülesande lisamise puhul. Lisatavad ülesanded on vaikimisi korduvad, millest annab aimu lilla päis.

Selleks, et lisada ühekordset ülesannet, vali 'Algus/Tähtaeg' valikust 'Korduvus puudub'.

Lisatud malli saab muuta ettevõtte ülesannete seadete alt.

Malle saab klientidele lisada ka massiliselt kliendinimekirjas.

Did this answer your question?