All Collections
Uku eesti keeles
Kasutajad
Hulgitoimingud kasutajatega
Hulgitoimingud kasutajatega
Triin Rast avatar
Written by Triin Rast
Updated over a week ago

Hulgitoimingud kliendinimekirjas võimaldavad massiliselt teha muudatusi üle kogu kliendibaasi või valitud klientidega. Hulgitoimingutena on võimalik lisada, muuta või eemaldada kasutajaid klientide küljest ning lisada klientidele ülesandeid ettevõtte konto alla loodud tööplaanidest.

Hulgitoimingute aktiveerimiseks tee linnuke klientide ette:

NB! Kliendinimekirjas saab hulgitoiminguteks rakendada filtreid, näiteks liige, vaikimisi kasutaja, kliendigrupp, jne. Viimased kolm valikut avanevad + ikooni alt.


Kasutaja lisamine

 • Määra kasutajale roll ja sellest tulenevad õigused kliendi juures.
  Peakasutaja - on lubatud kõik kliendiga seotud tegevused.

  Kasutaja - ei ole lubatud muuta kliendi plaani, infot ega muuta/kustutada märkmeid. Ettevõtte põhiselt peakasutaja õigusega kasutajal õigusi kliendi all vähendada ei saa.

 • Määra vaikimisi kasutajaks
  - Tööplaani koostamisel või malli lisamisel on ülesande tegijaks vaikimisi kasutaja.

 • Määra loodavate ülesannete tegijaks
  - Kasutaja lisatakse tegemata (ka hilinenud) üksikutele ülesannetele;
  - Kasutaja lisatakse tegemata (ka hilinenud) korduvülesannetele;
  - Kasutaja lisatakse üksikute loodavate ülesannete külge;
  - Kasutajat ei lisata korduvate loodavate ülesannete külge.

 • Määra plaaniliste ülesannete kasutajaks
  - Kasutaja lisatakse jooksva kuu korduvatele ülesannetele;
  - Kasutaja lisatakse plaanilistele ülesannetele;
  - Kasutajat ei lisata tegemata (ka hilinenud) ülesannetele.

Kasutaja asendamine

Kasutaja asendamisel vali esmalt, millise kasutaja soovid kliendi küljest eemaldada ning seejärel kellega soovid asendada. Uuele kasutaja saad:

 • Määrata vaikimisi kasutajaks
  - Tööplaani koostamisel või malli lisamisel on ülesande tegijaks vaikimisi kasutaja;

  - Asendatav kasutaja eemaldatakse vaikimisi kasutaja kohalt;
  - Asendatav kasutaja eemaldatakse kliendikaardilt (va. omanik, peakasutaja).

 • Suunata lõpetamata ülesanded ümber
  - Asendatakse hilinenud ja lõpetamata ühekordsetel ja korduvatel ülesannetel eelnev kasutaja;
  - Eemaldatakse asendatav kasutaja vaikimisi kasutaja kohast (kui oli);
  - Eemaldatakse asendatav kasutaja kliendikaardilt (va. omanik, peakasutaja).

 • Suunata plaanilised ülesanded ümber
  - Asendatakse plaani all ülesannetel eelnev kasutaja;
  - Asendatakse jooksva kuu ülesannetel ja tuleviku korduvatel ülesannetel eelnev kasutaja;
  - Eemaldatakse asendatav kasutaja vaikimisi kasutaja kohast (kui oli);
  - Eemaldatakse asendatav kasutaja kliendikaardilt (va. omanik, peakasutaja).

Kui eelmainitud valikutest midagi ei valita, siis kasutaja lisatakse kliendikaardile.

Kasutaja eemaldamine

 • Eemalda tuleviku ülesannete küljest
  - Eemaldatakse hilinenud korduvate ülesannete küljest;
  - Eemaldatakse hilinenud üksikute ülesannete küljest;
  - Eemaldatakse tuleviku üksikute ülesannete küljest;
  - Eemaldatakse jooksva kuu tuleviku plaaniliste ülesannete küljest.

 • Eemalda plaaniliste ülesannete küljest
  - Eemaldatakse plaaniliste ülesannete küljest.

Did this answer your question?