All Collections
Uku eesti keeles
Kliendid
Kuidas muuta kliendile määratud kasutajat?
Kuidas muuta kliendile määratud kasutajat?

Lisa, asenda või eemalda kasutaja kliendi tööplaanis.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Kliendile määratud kasutajaid saab Ukus muuta ühe kaupa või mitmel kliendil korraga.

Kuidas muuta korraga mitme kliendi kasutajaid?

Selleks, et teha muudatusi mitmele kliendile korraga vali peamenüüst "Kliendid", linnuta soovitud kliendid ja vali "Muuda kasutajaid".

Võimalik on lisada, asendada või eemaldada kasutajat. Samuti saad määrata, milline muutus on vajalik ning milliste ülesannete juures. 

Lisa kasutaja

Kui kliendi kasutajatesse on vaja lisada uus töötaja, siis vali soovitud kasutaja ning juhul kui vaja, määra, milliste ülesannete tegijaks ta nimetatakse.

  • Kasutaja roll - peakasutajaks või kasutaja (Loe lähemalt)

  • Määrata neid vaikimisi kasutajaks - kliendil saab olla üks vaikimisi kasutaja ehk vastutav kasutaja

  • Määra töötaja loodavate ülesannete tegijaks - lisab kasutaja juba loodud ülesannete tegijaks

  • Määra plaaniliste ülesannete kasutajaks - lisab kasutaja tulevikus loodavate ülesannete tegijaks

Asenda kasutaja

Kui töö kliendiga võtab üle mõni teine töötaja, siis asenda kasutaja, määrates, kas ümber tuleb suunata plaanilised ülesanded või ka lõpetamata ülesanded.

  • Suuna plaanilised ülesanded ümber - ülesanded, mis ei ole veel töölauale ilmunud

Eemalda kasutaja

Juhul, kui kasutaja enam ettevõttes ei tööta, saab mugavalt ta kliendi ülesannete küljest eemaldada.

NB! Kui eemaldatav kasutaja on ülesande ainsaks kasutajaks, suunatakse ülesanne ettevõtte konto omanikule. 

Kuidas muuta kasutajaid kliendiprofiilil?

Kliendile määratud kasutajaid saad muuta ka kliendiprofiilil. Selleks vali peamenüüst "Kliendid" ja kliki soovitud kliendile.

Vali ülemisest menüüst "Ülevaade" ja liigu kliendiprofiilile vajutades pliiatsi ikoonil või vali kliendi nime kõrvalt "Muuda".

Siin saad lisada uusi kasutajaid või eemaldada kasutajaid.

Töötajaid saab lisada ka kasutajagruppidesse ning määrata kliendile terve grupp. Loe kasutajagruppide kohta lähemalt siin.

Oluline: Kliendiprofiilil muudatusi tehes pole võimalik kasutajaid määrata ülesannete tegijaks.

NB! Veendu muudatusi tehes, et salvestad need.

Did this answer your question?