All Collections
Uku eesti keeles
Kliendid
Kuidas deaktiveerida klienti?
Kuidas deaktiveerida klienti?

Eemalda kliendinimekirjast kliendid, kelle töid enam ei tehta.

Triin Rast avatar
Written by Triin Rast
Updated over a week ago

Kui klient on teenusest loobunud ja soovid ta lõpetamata ning tulevased ülesanded Ukust eemaldada, siis deaktiveeri klient. Deaktiveerimisel jääb kliendile tehtud töö info raportisse alles.

Kuidas deaktiveerida klienti?

1) Vali peamenüüs "Kliendid" ja mine soovitud kliendi profiilile.

2) Ava kliendi profiil, vajuta pliiatsi ikoonile.

3) Staatuse rippmenüüst vali “Mitteaktiivne”.

4) Vajuta “Salvesta”.

NB! Klientide deaktiveerimine on lubatud nii kasutajatele kui peakasutajatele. Klientide kustutamise õigus on ainult konto omanikul.

Did this answer your question?