All Collections
Uku eesti keeles
Ülesanded
Kuidas grupeerida ülesandeid?
Kuidas grupeerida ülesandeid?

Sorteeri ülesanded töölaual.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Ülesannete erinevaks järjestamiseks on Ukus võimalik ülesandeid töölaual grupeerida.

Grupeerimiseks kliki töölaua paremas ääres oleval filtri ikoonil.

Vajuta kolme täpi ikoonil ning vali millisel viisil soovid ülesandeid grupeerida.

  • Grupeeri klientide järgi - töölaual kuvatakse vaid klientide nimed. Kliendile vajutades avaneb nimekiri tema ülesannetest.

  • Grupeeri kuupäeva järgi- grupeerib sama algus kuupäevaga ülesanded, varasema algus ajaga ülesanded enne.

  • Grupeeri teema järgi- grupeerib sama teemaga ülesanded

  • Ära grupeeri - ülesanded järjestatakse alustamise kuupäeva järgi.

Selleks, et ka edaspidi samasugune töölaud kiirelt avada, on võimalik grupeeritud töölaud salvestada. Selle tegemiseks vali sobiv grupeerimise viis ning vajuta disketi ikoonil.

Lisa filtrivalikule sobiv nimi ning salvesta see.

Filtrit näed ja saad avada kui liigutad kursori "Töölaud" ikooni kohale ning valid sealt vastava filtri.

Did this answer your question?