Skip to main content
All CollectionsUku eesti keelesRaport
Kuidas kasutada raportit?
Kuidas kasutada raportit?

Raport annab hea ülevaate nii tehtud tööst kui ka tuleviku ülesannetest.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Harilikult mõeldakse raporti all kokkuvõtet tehtud tööst, Uku raportid on aga palju enamat. Võimekad filtrid lasevad otsida vaid huvipakkuvaid vastuseid ja seda nii kliendi, kasutaja kui ka teemade lõikes. Raporti leiab peamenüüst.

Raporti vaate ülaosas on filtrite riba, kust saab valida perioodi, kasutajaid, kliente, erinevaid staatusi ja teemasid. Otsingulahtrisse saab sisestada näiteks ülesande pealkirja. Paremal ääres asuv nupp nullib kõik tehtud valikud.

getuku raporti filter

Kokkuvõtte vaade

Raportil on kolm põhivaadet: "Kokkuvõte", "Ülesanded", "Aeg"ja "Flextime".

Kokkuvõtte graafiku pealt on kerge vaevaga hoomatav, millisele kliendile on kõige rohkem tööd tehtud ning kui suure osa tööde mahust moodustasid lisatööd.

Vaikimisi on vaade grupeeritud Kliendi/teema põhiselt, kuid võimalik on valida ka teisi vaateid:

Kui vajutada "Grupeeritud" ees olevale plussile, siis näidatakse välja ka kõik alamread ja ikoon muutub miinuseks. Miinusele vajutades pannakse avatud read taas kinni. Ükshaaval saab huvipakkuva kliendi või kasutaja detaile näha klikkides rea ees olevale noolekesele.

Vaikimisi näidatakse kokkuvõtvas raportis ainult aega, aga tabeli menüüst on võimalik sisse lülitada ka ülesannete arvu tulp või lisaväljad, kui ettevõtte konto all neid kasutatakse:

Ülesanded vaade

Ülesanded vaates näidatakse töid ülesannete kaupa vastavalt valitud filtritele.

Vaikimisi kuvatakse ülaloleval pildil näha olevaid andmetulpasid, kuid tabeli menüüst on võimalik neid sisse ja välja lülitada. Samuti on sealt võimalik valida oma ettevõtte lisavälju.

Kõikide teemade järgi on võimalik andmeid ka sorteerida, vajutades vastava tulba pealkirjale.

Aeg vaade

Aja vaates kuvatakse ülesanded ja neile kulutatud aeg vastavalt valitud filtritele.

Sarnaselt ülesanded vaatele on võimalik muuta seda, mis välju näed.

Flextime raporti kohta loe lähemalt siit.

Filtrite kasutamine raportis

Filtrite abiga saad täpsema ülevaate kindlatest aspektidest töö kohta. Filtreid saab reguleerida "+" ikoonile klikkides.

Milleks filtreid kasutada? Näiteks:

Töömahu mõõtmine kliendi lõikes

Vali raportis päisest "Klient" ja seal vastav klient või kliendid, kellele tehtud töid soovid kuvada. "Kokkuvõte" alt näed mitu ülesannet antud kliendile sellel ajaperioodil on tehtud ning palju selleks aega kulus. "Ülesanded" alt näed ülesandeid ja nendele kulutatud aega eraldi. "Aeg" alt täpselt mis kell nendele ülesannetele aega jooksutati ja kui kaua.

Töömahu mõõtmine töötaja lõikes

Vali raportis päisest "Kasutaja" ning sulle avaneb sarnane info, kuid töötaja perspektiivist.

Tõend tehtud tööst

Kui soovid kliendile esitada täpse ülevaate sellest, milliseid ülesandeid töötaja tegi ja kui kaua nendele kulus. Lisa raportis vajalikud filtrid ja ekspordi raport alla suunava noole ikoonile vajutades.

Kui andmed on esitatud sobival kujul, saab kõikides vaadetes raportit salvestada (loe täpsemalt siit) ja/või eksportida. Raportit on võimalik eksportida PDFi või Exceli failina.

Did this answer your question?