All Collections
Uku eesti keeles
Flextime
Kuidas kasutada Flextime raportit?
Kuidas kasutada Flextime raportit?

Flextime'i raport annab mugav ülevaate kasutaja ja tiimi töötundidest.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Ülevaadet oodatud töötundide täituvusest näeb kasutaja Flextime raportis. Flextime'i raport avaneb alati aktiivse perioodi kuupäevadega ning aktiivse konto filtriga.

  1. Periood - hetkel aktiivne periood. Perioodi pikkus on määratud Kokkuleppes (nädal/kuu).

  2. Ülesannete arv - ülesanded, kuhu on aktiivsel perioodil aega logitud.

  3. Kokku - kogu aktiivsel perioodil logitud aeg.

  4. Kokkulepe - kokkuleppes määratud ootus sinu töötundidele.

  5. Vahe - kokkuleppes oodatud ja perioodis tehtud tundide vahe.

  6. Otsus - iga perioodi lõpus Admin kasutaja kinnitab või lükkab tagasi sisestatud tunnid. Otsusele saab lisada kommentaari, miks vastav otsus tehti.

  7. Flextime krediit - perioodide ülene töötundide vahe alates kokkuleppe kehtivuse algusest.

Ajakirjete kinnitamine ja tagasilükkamine

Admin kasutajad saavad kasutajate sisestatud aega kinnitada või tagasi lükata. Kinnitamiseks vajuta rohelist linnukest ja tagasi lükkamiseks punast risti. Otsuse juurde on võimalik lisada kommentaar.

Did this answer your question?