Kui ülesandele on lisatud teema, annab see kiiresti aimu, mis tüüpi tööga on tegemist. Teemad on kontopõhised ehk töökollektiivid saavad kasutada ühiseid teemasid, isikliku konto all võivad olla aga hoopis teised valikud.

Uue raamatupidamisega seotud ettevõtte konto lisamisel tekitatakse kohe valik teemasid. Need tasub üle vaadata ja vastavalt oma büroo vajadustele kohandada. Teemade haldamiseks tuleb seadete menüüs liikuda Ettevõtte konto seadete alla.
Iga konto all on võimalus teemasid juurde lisada, muuta ja kustutada. Kui teema on juba kasutusel ehk see on mõne ülesande küljes, ei saa seda enam kustutada:

Teemade arv pole piiratud, küll aga saab igale ülesandele ainult ühe teema külge panna.

Kliendi seadete all on võimalik määrata, et selle kliendi puhul on teemade kasutamine kohustuslik. See aitab edukalt vältida teemade lisamise unustamist.


Kuidas teemade kasutamine grupeerimist lihtsustab?

Kui sama teema ja algusajaga ülesandeid on üle nelja, grupeeritakse need kokku. Ehk kui samal päeval tuleb teha 30 firma TSD-d, grupeeritakse need töölaual mugavalt kokku.

Teemadest on kasu ka raportis, kust saab otsida sama teemaga ülesandeid.

Did this answer your question?