Märts 2024

Seo kliendid ema- ja tütarettevõtte suhtega ja lihtsusta klientide leidmist.

Maria Müürsepp avatar
Written by Maria Müürsepp
Updated over a week ago

Vaata märtsi kuu uuenduste videot:

Uus

  • Kliendid – seo kliendid ema- ja tütarettevõtte suhtega ja lihtsusta klientide leidmist.

  • API – funktsiooni „Hangi liikmed” kasutamisel naasevad nad rühmadesse, kuhu iga liige kuulub.

  • Lisaväljad – majandusaasta lõpp on muudetav kliendiväli.

Täiustused

  • Ülesanded – ülesannete algus ja tähtaeg saab käsitsi sisestada

  • Merit – Valik, kas soovid kandeid importida sisestamise kuupäeva või kande kuupäeva järgi.

  • Merit – Otsetee 12 kuu Meriti koondandmete importimiseks kõigi Meriti klientide või ühe kliendi kohta.

  • Merit – Ühe kuu koondandmete import Meritist uuendab ainult seda määratud kuud, mitte ka sellele eelnenud kuid.

Did this answer your question?