Skip to main content
All CollectionsUku eesti keelesIntegratsioonid
Kuidas töötab Merit Aktiva integratsioon?
Kuidas töötab Merit Aktiva integratsioon?

Integratsiooni aktiveerimine, testimine ning lahti ühendamine.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Integratsioon raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva võimaldab:

 1. Importida kliendid ja kliendi info Ukusse

 2. Seadistada automaatne kuu kokkuvõte (kokkuvõte ostu- ja müügiarvete, erinevate kannete ja kirjete arvust)

  NB! Uku võtab arvesse kuni 6 kuud minevikku Meritisse sisestatud kandeid.

 3. Saata Ukus koostatud arved Meritisse. Loe rohkem "Kuidas seadistada Merit arveldamiseks?".


  NB! Integratsioon ei võimalda saata Meritisse arveid, mis on loodud enne integratsiooni sisselülitamist.

Kuidas importida kliente?

 1. Aktiveeri Merit Aktiva integratsioon

  Selleks vali menüüst "Seaded" ning Merit Aktiva integratsioon. Avanevas aknas vajuta nuppu "Aktiveeri".

 2. Alusta importimist - selleks on kaks võimalust

  1. Ava Merit Aktiva integratsioon Seadetes. Sealt liigu edasi "Impordi" vaatesse.

  2. Mine "Kliendid" vaatesse, vajuta kolme täpi menüüle ja vali "Impordi kliendid". Edasi kuvatakse importimise viisid, kust tuleb valida Merit Aktiva.

 3. Anna Ukule luba importida Merit Aktivast kliendid

  Vali riik, mille Merit Aktiva haruga soovid ühendada. Sisesta oma Merit Aktiva kasutaja e-posti aadress ja salasõna ning vajuta nupule "Käivita import". Sellega annad loa Merit Aktivast andmed Ukusse importida. Ühendus on turvaline ja Sinu paroole Ukusse ei salvestata. Kui vajutad nuppu "Käivita import", siis sind logitakse Merit Aktiva kontodest välja.

 4. Vali API võtme seadistamise viis

  NB! Meriti API kasutamine on võimalik ainult Pro ja Premium pakettides.

  API võtmete seadistamiseks Sul kaks võimalust:

  1. Jätka

   Vajutades nupule "Jätka" seotakse olemasolevad API võtmed Uku omadega ja nende puudumise korral genereeritakse automaatselt uued.

  2. Kohandatud import

   Seob ainult olemasolevad Uku nimelised Merit Aktiva APi võtmed, uusi ei looda. Merit Aktiva juhendist leiad täpsema informatsiooni, kuidas API võtmeid luua (kasuta märksõna 'API seadistus').

  Merit Aktiva API võtmed

 5. Oota kuniks kliendid on imporditud

  Võid importimise akna kinni panna ja teiste toimingutega jätkata, see importimist ei katkesta. Sulle saadetakse teade, kui import on lõppenud. Suuremate kliendibaaside korral võib importimine aega võtta kuni 10 minutit.

  Kui soovid importimist katkestada, siis vajuta "Woow, palun lõpeta!" peale.

 6. Kinnita klientide importimine

  Kui importimine on lõpetatud, vajuta nupule "Kinnitama".

  Selles vaates saad nimekirjast eemaldada kliente, keda Sa ei soovi Ukusse importida. Selleks eemalda "Impordi" tulbast linnuke.

  Kui Merit Aktivasse sisestatud kliendi äriregistri koodiga ei leita Äriregistrist vastest, siis see märgitakse nimekirjas punase ristiga. Ka punase ristiga märgitud kliendid imporditakse Ukusse.

  Importimise kinnitamiseks vajuta nuppu "Kinnita"

 7. Alusta importidud klientidega tööd

  Kui importimine on kinnitatud, siis Sind suunatakse kliendinimekirja, et saaksid liikuda järgmiste sammude juurde:

  1. Lisada klindile peakasutaja

  2. Koostada kliendiplaan

  3. Seadistada automaatne kuukokkuvõte (loe lähemalt järgmise punkti juures)

  Pane tähele, et kliendinimekirjas on aktiveeritud filter "Viimane import", mis näitab ainult viimase impordiga Ukusse toodud kliente. Kui soovid näha kogu kliendinimekirja, siis eemalda filter.

Kuidas seadistada automaatsed kuu kokkuvõtted?

 1. Ava Merit Aktiva integratsiooni seaded

  Selleks vali menüüst "Seaded" ja mine Merit aktiva äppi "Seaded" vahekaardile.

 2. Seadista kuu kokkuvõte

  Kohustuslikud väljad on:

 • Ülesande pealkiri - luuakse antud pealkirja ja teemaga ülesanne

 • Teema - soovi korral loo eelnevalt uus teema, mis seotakse ülesandega

 • Korduvus - millise korduvuse alusel toimub andmete import

 • Andmete import - millal toimub andmete päring

NB! Nupp "Impordi kokkuvõtted kohe" - Kui soovid, et varasematesse perioodidesse lisatud tööd oleks võetud arvesse jooksvas kuus, siis muuda see nupp aktiivseks.
Kui soovid, et tehtud töö oleks kajastatud kande kuupäeva järgi - ära aktiveeri nuppu.

Iga kuu viimasele päevale luuakse kliendi vaikimisi kasutajale kokkuvõttev ülesanne andmetega, mis on imporditud raamatupidamisprogrammist Merit Aktiva. Juhul, kui kliendil vaikimisi kasutaja puudub, määratakse ülesande kasutajaks ettevõtte konto omanik.
Andmed imporditakse valitud päeva varahommikul (00:30)

Seadistuse alumises osas on väljad, mida on võimalik pärida. Vali soovitud väljadele vaste Uku lisaväljade seast. Juhul, kui Sinu Uku ettevõtte kontol ei ole veel soovitud lisaväljasid, saad need seadete all luua ning impordiga siduda.
Loe täpsemalt, kuidas lisaväljasid luua.

Vajutades 'Näita rohkem' kuvatakse võimalikke kannete impordi võimalusi.

Nupp "Impordi kokkuvõtted kohe" - kui alles alustad Meriti integratsiooniga, siis selle nuppu abli saad tuua Ukusse üle kõik andmed: kanded, dokumendid jne.
Kui sul on olemas kehtiv Meriti integratsiooni, siis selle abil saad värskendada olemasolevad andmed ning kõik olemasolevad andmed kirjutatakse üle värskete andmetega.

Varasematesse perioodidesse hiljem lisatud andmed kajastatakse nüüd sisestamise perioodi asemel kande perioodis.

NB! Uku võtab arvesse kuni 6 kuud minevikku Meritisse sisestatud kandeid.

Kuidas veenduda, et integratsioon toimib?

Selleks et veenduda integratsiooni toimimiseks liigu Kliendinimekirja, vali "Muuda väljasid" ning lisa "Integratsiooni" tulp.
Seejärel on näha millistele klientidele on seadistatud integratsioon- tulpa tekib integratsiooni partneri nimi.

Kui soovitud kliendi seal nimetust ei ole siis integratsiooni loodud ei ole, saad seda teha klõpsates võtme ikoonile.

Kui integratsiooni partner on seadistatud saad selle toimimist kontrollida klõpsates Nimetusele võtmekese kõrval. Seejärel vali "testi ühendust".

Vastavalt testi edukusele tuleb teade:

Kuidas igal soovitud hetkel päringut teha?

Sa saad uuendada 12 kuu jooksul kogutud Meriti kokkuvõtteandmed kõikidelt Meriti klientidelt või ühe konkreetse Meriti kliendi jaoks.


Kui soovid uuendada kõik andmed ühe kliendi jaoks, selleks linnuta kliendinimekirjas soovitud klient ning vajuta Integratsiooni all olevale võtmekujulisele ikoonile

Uues aknas klika "Impordi kokkuvõtted kohe".

NB! Selle tegevusega uuended kõik olemasolevad andmed üle värskete andmetega 12 kuu jooksul.

Kui soovid uuendada konkreetese perioodi andmed - klika Impordi Andmed

Järgnevas vaates vali integratsioon ning periood, mille andmeid soovid importida.

Kui andmete import on valmis, annab Uku sellest teavituste all teada. Täidetud lisaväljadega ülesanne luuakse raportisse.

Vajuta loodud ülesandele, et näha imporditud kannete arvu.

Kui integratsioon on seadistatud ning soovitud klientidele võtmed sisestatud, loob Uku automaatselt iga kuu valitud kannete lisaväljadega ülesande, mille leiad raportist.

Uku vaatab lõppenud kuu impordil 6 kuud tagasi ning lisab tehtud kannete arvu uuele ülesandele ning ükski töö ei jää arveldamata.

Kuidas seadistada Merit arveldamiseks?

Selleks, et arveldada automaatselt läbi Meriti tuleb Merit seadistada ka arveldamise äpis. Selleks vali:

 • Arveldamise äpp

 • Seadistused vahekaart

 • Täida vajalikud väljad

 • Testi ühendust

Ühenduse testimise järel annab Uku teada, kas ühenduse loomine oli edukas või mitte.
Lisaks saad siin määrata ka automaatse arvete staatuse uuendamise.

Selleks, et arvete edastamine Meritisse oleks sujuv tuleks arvete koostamisel kasutada Meritisti imporditud klassifikaatorid. Selleks liigu vahekaardile "Tooted" ning klika nupule "Impordi klassifikaatorid".

Kuidas integratsioon lahti ühendada?

Merit Aktiva integratsiooni lahti ühendamiseks liigu "Seaded" -> ava soovitud integratsiooni äpp ning vajuta "Deaktiveeri".

Ühendamaks lahti integratsiooni ühe kliendi küljest, ava kliendi nimekirjas integratsiooni seadistamise aken ning vajuta "Kustuta".

NB! igale hiljem käsitsi lisatud kliendile tuleb integratsioon käsitsi seadistada.
Seda saad teha Kliendi nimekirjas.

Did this answer your question?