Ukus saab ülesandeid luua ja planeerida ka siis, kui ühtegi klienti pole sisestatud. Kui aga tööd tehakse kellelegi teisele, on mõistlik oma klient süsteemi lisada. Kliendiks ei pea olema firma, sinna võib sisestada ka näiteks projekti nime.

Kliendi lisamiseks otsi peamenüüst üles "Kliendid":

Kliente saab lisada oma isikliku konto alla (kui töötad üksinda) või ettevõtte alla. Ettevõtte alla on õigus kliente lisada kõikidel kasutajatel.

Tähelepanu - klienti pole võimalik hiljem ühe konto alt teise alla tõsta!

Kui oled välja valinud, millise konto alla klienti lisada '+ LISA KLIENT':

Ainsaks kohustuslikuks väljaks kliendi lisamisel on nimi. Nagu juba mainitud, ei pea sinna tingimata sisestama firma nime, kuid lahtrisse nime sisestamisel hakkab programm välja pakkuma firmasid äriregistrist. Kui valid firma väljapakutute seast, täidame automaatselt ära ka firma andmed.

Nime kõrval saab määrata nime tähist ja värvi, mis kliendi tunnuseks saab. Tähis võib olla kuni kolmetäheline.

Kliendi külge on võimalik lisada ka kontaktisikuid, läbi kelle suhtlus käib. Kontaktide arv pole piiratud, samuti saab ise valida, millist informatsiooni kontaktisiku kohta sisestada.

Kui oled loomas klienti konto alla, kus on ka teisi kasutajaid, siis saad nad kohe kliendiga siduda, vajutades nuppu "Lisa kasutaja", ilmub aken, kus saab valida ühe või mitu kasutajat:

Kasutajate valiku all on juba eraldi välja toodud ettevõtte omanik ning ettevõtte Peakasutajad, kes on grupeeritud 'Administraatorid' grupi alla. Juhul, kui soovid kliendi vaikimisi kasutajaks määrata mõne ettevõtte peakasutaja, too ta 'Lisa kasutajad' valiku kaudu välja ning märgi tähega vaikimisi kasutajaks.

Kliendi kasutajate all on teise astme õiguste määramine. Tavakasutajale on võimalik määrata õiguseks
1. kasutaja - ei saa muuta kliendi plaani, märkmeid ega infot
2. peakasutaja - saab teha kõiki kliendiga seotud tegevusi

Täpsemate seadete alt saab määrata, kas kliendi puhul on ülesannetele teemade lisamine ja/või aja märkimine kohustuslikud või mitte. 

All paremas nurgas asuvale "Jätka" nupule vajutades klient salvestatakse. Kliendi seadistamine jätkub järgmises vaates ülesannete plaani valimisega.


Kui soovid importida mitut klienti korraga, loe sellest lähemalt siit.

Did this answer your question?