Kuidas importida kliente?
Klientide ükshaaval sisestamise asemel saab suure kliendibaasi korral kasutada XLSX importi.
Janika avatar
Written by Janika
Updated this week

Kui Uku süsteemi on vaja korraga lisada rohkem kui kümmekond klienti, siis on mõistlik kasutada andmete importimist. Pea meeles, et kliente on võimalik importida vaid ettevõtte konto alla.

Kuidas importida kliente Merit Aktivast, saad lugeda siin.

Klientide importimiseks on vaja liikuda peamenüüs "Kliendid" alla ning valida, millise konto alla kliente lisada soovitakse (juhul, kui olete kasutaja rohkem kui ühe ettevõtte konto all). Impordi võimaluse leiad klikkides kolme punktiga ikoonile:

Impordiks valmistumine

  1. Laadi alla näidisfail

Andmete impordiks sobib XLSX fail. Impordi lehel saad alla laadida näidisfaili, et näha, millise ülesehitusega see olema peab. Alloleval pildil näed osa näidisfailist. Tabeli veergude pealkirjad on vastavate väljade nimetused Ukus, iga allolev rida on üks klient.

2. Täida väljad oma failis

Allolevast tabelist saad teada, millisel kujul peab kliendiandmed oma tabelisse sisestama, et need korrektselt Ukusse jõuaksid. Samuti on siin ülevaade sellest, milliseid välju saad impordi käigus uuendada. Kui nimelt impordil selgub, et klient on juba Ukus olemas, kuid teistsuguste andmetega, siis ta andmeid Ukus uuendatakse. Erandiks on mõni väli, mida kasutaja peab ükshaaval ja läbimõeldult Ukus uuendama, et vältida kogemata vigaste andmete tekitamist (nt riigi väli).

UKU VÄLI

VÄÄRTUSE SISESTAMISE VIIS

UUENDAMINE IMPORDI TEEL

Linn

+

Riik: koodi kaudu

nt. EE, SE, LT

-

Aadress

Tänava nimi ja number

+

Postiindeks

+

Kliendigrupp

Kliendigrupid pead enne importi Ukusse lisama. Kui kliendigruppi pole Ukusse lisatud, aga see on failis, siis seda impordil ignoreeritakse. Korraga saab lisada mitu kliendigruppi, nt 'klient, liid'

+

Keel

Kliendi suhtluskeel inglise keeles, nt Estonian, English, Lithuanian

+

Tähis

Kliendi tähis, kuni 3 tähte

-

Kliendikood

+

Märkmed

Märge, mis lisatakse kliendi märkmetesse. Korraga saab lisada ühe märkme

-

Nimi

Kliendi nimi

-

Registrikood

-

Staatus

1 - Aktiivne

0 - Mitteaktiivne.

Kui pole märgitud, on klient vaikimisi aktiivne.

-

NB! Mitteaktiivsete klientide importimisel need aktiveeritakse.

Aja märkimine on kohustuslik

1 - Sees

0 - Väljas

+

Teema on kohustuslik

1 - Sees

0 - Väljas

+

KMKR

+

3. Loo lisaväljad

Kui sul on klientide kohta lisainformatsiooni, siis saad ka selle info Uku impordil kliendikaardile lisada. Eelnevalt on tarvis ettevõtte konto seadete all luua soovitud kliendi lisaväljad.

Kliendi lisaväljadest on võimalik importida järgnevaid tüüpe: tekst, number, täisarv, valik, mitu valikut, kuupäev (formaat dd.mm.yyyy), jah/ei (1/0).

UKU VÄLI

VÄÄRTUSE SISESTAMISE VIIS

UUENDAMINE IMPORDI TEEL

Tekst

+

Täisarv

+

Number

+

Valik

+

Mitu valikut

Nt. Directo, Merit Aktiva

+

Kuupäev

dd.mm.yyyy

+

Jah/Ei

JAH - 1, yes, true

EI - 0, no, false

+

4. Faili üleslaadimine

Kui fail on korda tehtud ja lisaväljad loodud, on aeg see üles laadida. Vajuta nupule "Laadi fail üles" või lohista fail sellele alale. Kui fail on üles laaditud, viiakse sind automaatselt edasi järgmisele lehele.

Faili veergude ja Uku väljade vastavusse viimine

Nüüd tuleb kokku viia veerud üleslaaditud Exceli failis ja vastavad väljade nimetused Ukus, et Uku teaks, mis andmed kuhu kirjutada.

1. Määra, kas esimene rida sisaldab kliendiinfot või on pealkiri

Selleks, lülita ‘Esimene rida on pealkiri’ sisse või välja.

2. Lisa väli kõikidele klientidele

Kui soovid kõigile klientidele lisada välja mingi sama väärtusega, saad seda siin teha.

3. Lisa kliendigrupp

Kui kasutad kliendigruppe, kuid pole neid veel App Store'is määranud, siis saad ka siin uue kliendigrupi lisada. Kui failis on kliendigruppe, mida pole veel Ukusse loodud, siis ei neid kliendigruppe ega nende väärtuseid impordil ei lisata.

4. Lisa kliendi lisaväli

Kui eelmises sammus jäi kliendile lisaväli lisamata, saab seda veel siin teha.

5. Vii vastavusse Uku väljad ja andmed Exceli tabelis

Kui soovid veeru väärtused Ukusse importida, pead esimeses reas määrama, mis andmetega tegu on. Kui valik on tehtud, värvitakse väli roheliseks ja see tähendab, et selle veeru väärtusi imporditakse Ukusse. Kõiki veerge ei pea Ukusse importima, kohustuslik on ainult kliendi nime väli. Kui see tehtud, vajuta "Edasi".

Ülevaade enne importi

Enne importima hakkamist saad valida, millised kliendid importida.

  • Kui failis leidub klient, kes on juba Ukus olemas (tal on sama nimi ja/või registrikood), on ta nimekirjas harilikus mustas kirjas. Tema andmeid saab impordil uuendada.

  • Kui klienti veel Ukus pole, on ta nime ees silt "Lisa uus klient". Impordil ta lisatakse Ukusse. Kui soovid importida ainult uusi kliente, lülita sisse "Ainult uued kliendid". Siis võetakse Ukus olemasolevate klientide eest linnuke ära.

Uuenda andmeid äriregistrist - Kui selle sisse lülitad, uuendatakse improditavate Eesti ettevõtete andmeid Äriregistrist ja Suurbritannia ettevõtete andmeid Companies House'ist.

Kui oled valikud teinud, vajuta "Kinnita", et alustada importi. Seejärel kuvatakse sulle riba, mis saab täis, kui import on läbi. Kui soovid, võid impordi ka katkestada. Kui import on valmis, kuvatakse selle kohta teavitust ja suunatakse sind klientide nimekirja, kus on valitud viimasel impordil imporditud aktiivsed kliendid.

Did this answer your question?