Kui Uku süsteemi on vaja korraga lisada rohkem kui kümmekond klienti, siis on mõistlik kasutada andmete importimist. Pea meeles, et kliente on võimalik importida vaid ettevõtte konto alla.

Kuidas importida kliente Merit Aktivast saad lugeda siin.

Klientide importimiseks on vaja liikuda peamenüüs "Kliendid" alla ning valida, millise konto alla kliente lisada soovitakse (juhul, kui olete kasutaja rohkem kui ühe ettevõtte konto all). Impordi võimaluse leiad klikkides kolme punktiga ikoonile:

Andmete impordiks sobib XLSX fail.

Impordiks valmistumine

Allolevas tabelis on välja toodud, millist teavet Ukusse importida saab.

UKU VÄLI

VÄÄRTUSE SISESTAMISE VIIS

UUENDAMINE IMPORDI TEEL

Linn

+

Riik: koodi kaudu

nt. EE, SE, LT

+

Aadress

Tänava nimi ja number

+

Postiindeks

+

Kliendigrupp

Eelnevalt pead olema seadete all loonud kliendigrupi. Korraga saab lisada mitu kliendigruppi, nt 'klient, liid'

+

Keel

Kliendi suhtluskeel. Estonian, english, lithuanian, danish, swedish jne

+

Tähis

Kliendi tähis, kuni 3 tähte

-

Kliendikood

+

Vaikimisi kasutaja

Kliendi vaikimisi kasutaja. Selle määramiseks on 3 võimalust:

  • Ukuga liitunud kasutaja email

  • Ukuga liitunud kasutaja nimi

  • Valiku kaudu

+

Märkmed

Märge, mis lisatakse kliendi märkmetesse. Korraga saab lisada ühe märkme

-

Nimi

Kliendi nimi

-

Registrikood

-

Staatus

1 - Aktiivne

0 - Mitteaktiivne.

Kui pole märgitud, on klient vaikimisi aktiivne.

-

NB! Mitteaktiivsete klientide importimisel need aktiveeritakse.

Aja märkimine on kohustuslik

1 - Sees

0 - Väljas

+

Teema on kohustuslik

1 - Sees

0 - Väljas

+

KMKR

+

API Vendor

"merit_aktiva" või "smart_accounts"

Võtmete uuendamiseks on tarvis määrata vendor "merit_aktiva" või "smart_accounts"

API Key

API avalik võti

+

API Secret

API salajane võti

+

Näidisfail, milles on esimeses reas ära defineeritud veergude nimed.

Lisaväljade importimine

Kui sul on klientide kohta lisainformatsiooni, siis saad ka selle info läbi Uku impordi kliendikaardile lisada. Eelnevalt on tarvis ettevõtte konto seadete all luua soovitud kliendi lisaväljad.

Kliendi lisaväljadest on võimalik importida järgnevaid tüüpe: Tekst, number, integer, Valik, Mitu valikut, Kuupäev (formaat dd.mm.yyyy) , Jah/Ei (1/0).

UKU VÄLI

VÄÄRTUSE SISESTAMISE VIIS

UUENDAMINE IMPORDI TEEL

Tekst

+

Integer

+

Number

+

Valik

+

Mitu valikut

Nt. Directo, Merit Aktiva

+

Kuupäev

dd.mm.yyyy

+

Jah/Ei

JAH - 1, yes, true

EI - 0, no, false

+

Impordiga alustamine

1. Lae fail ülesse
Kui fail andmetega on koostatud, liigu peamenüüs ‘Kliendid’ vaatesse ning vajuta 3-punkti menüüst ‘Impordi kliendid’.

Järgnevas vaates ‘Vali fail’, lae üles eelnevalt koostatud fail ning kliki ‘Järgmine’.

2. Määra, kas esimene rida sisaldab kliendiinfot või on pealkiri
Selleks, lülita ‘Esimene rida on pealkiri’ sisse või välja

3. Määra rippmenüüst igale veerule Ukus vastav välja väärtus
- Ainus kohustuslik veerg on 'Nimi'. Lisaks soovitame täita registrikoodi, mille alusel on võimalik hiljem klientide andmeid impordi teel uuendada.

Kui valid veeru defineerimiseks ‘Kliendigrupp: valiku kaudu’ või ‘Vaikimisi kasutaja: valiku kaudu’, siis avaneb modal, milles saad siduda eelnevalt sisestatud väärtuse Uku väärtusega.

4. Kui veergude pealkirjad on defineeritud Uku kliendiprofiili väljadega, vajuta ‘Järgmine’

5. Seejärel kinnita import, vajutades ‘Teosta import’

6. Vajuta ‘Lõpeta’ ning kliendid lisatakse kliendinimekirja

Kui millegipärast ei soovi antud importi teostada, vajuta enne lõpetamist ‘Võta import tagasi’.

Lisanipp:
Staatiline väli sisestab sama välja väärtuse kõikidele klientidele
- Esmalt vali staatiline väli ning seejärel defineeri selle sisu. Nt määra, et kõigi klientide riigiks on Eesti.

Did this answer your question?