Kui Uku süsteemi on vaja korraga lisada rohkem kui kümmekond klienti, siis on mõistlik kasutada andmete importimist. Pea meeles, et kliente on võimalik importida vaid ettevõtte konto alla.

Klientide importimiseks on vaja liikuda peamenüüs "Kliendid" alla ning valida, millise konto alla kliente lisada soovitakse (juhul, kui olete kasutaja rohkem kui ühe ettevõtte konto all). Impordi võimaluse leiad kolmepunkti menüüst:

Andmete impordiks sobib XLSX fail.

1. Valmista ette fail vajalike andmetega

Allolevas tabelis on välja toodud, millist teavet Ukusse importida saab. Selle põhjal saad koostada faili koos soovitud veergude ja väärtustega.

Pane tähele, et kasutama ei pea kõiki välju.

UKU VÄLI

VÄÄRTUSE SISESTAMISE VIIS

Linn

Riik

Riik: koodi kaudu

nt. EE, SE, LT

Aadress

Tänava nimi ja number

Postiindeks

Kliendigrupp

Soovi korral määral kliendile kliendigrupp. Eelnevalt pead olema seadete all loonud kliendigrupi. Korraga saab lisada 1 kliendigrupi

Keel

Kliendi suhtluskeel. Estonian, english, lithuanian, danish, swedish, finnish, danish, russian

Tähis

Kliendi tähis, kuni 3 tähte

Kliendikood

Vaikimisi kasutaja

Kliendi vaikimisi kasutaja. Selle määramiseks on 3 võimalust:

  • Ukuga liitunud kasutaja email

  • Ukuga liitunud kasutaja nimi

  • Valiku kaudu

Märkmed

Märge, mis lisatakse kliendi märkmetesse. Korraga saab lisada ühe märkme

Nimi

Kliendi nimi

Registrikood

Staatus

Aktiivne või mitteaktiivne. Kui pole märgitud, on klient vaikimisi aktiivne.

Aja märkimine on kohustuslik

1 - Sees (Kohustuslik)

0 - Väljas

Teema on kohustuslik

1 - Sees (Kohustuslik)

0 - Väljas

KMKR

Näidisfail, milles on esimeses reas ära defineeritud veergude nimed.

2. Faili importimine
Kui fail andmetega on koostatud, liigu peamenüüs ‘Kliendid’ vaatesse ning vajuta 3-punkti menüüst ‘Impordi kliendid’.

Järgnevas vaates ‘Vali fail’, lae üles eelnevalt koostatud fail ning kliki ‘Järgmine’.

3. Määra, kas esimene rida sisaldab kliendiinfot või on pealkiri
Selleks, lülita ‘Esimene rida on pealkiri’ sisse või välja

4. Staatiline väli sisestab sama välja väärtuse kõikidele klientidele
- Esmalt vali staatiline väli ning seejärel defineeri selle sisu. Nt määra, et kõigi klientide riigiks on Eesti.

5. Määra rippmenüüst igale veerule Ukus vastav välja väärtus
- Ainus kohustuslik veerg on 'Nimi'

Kui valid veeru defineerimiseks ‘Kliendigrupp: valiku kaudu’ või ‘Vaikimisi kasutaja: valiku kaudu’, siis avaneb modal, milles saad siduda eelnevalt sisestatud väärtuse Uku väärtusega.

6. Kui veergude pealkirjad on defineeritud Uku kliendiprofiili väljadega, vajuta ‘Järgmine’

7. Seejärel kinnita import, vajutades ‘Teosta import’

8. Vajuta ‘Lõpeta’ ning kliendid lisatakse kliendinimekirja

Kui millegipärast ei soovi antud importi teostada, vajuta enne lõpetamist ‘Võta import tagasi’.

Impordiks on võimalik kasutada ka raamatupidamisprogrammist allalaetud faili, mille veerge saab impordi käigus defineerida.

Did this answer your question?