All Collections
Uku eesti keeles
Kasutajad
Kuidas lisada teisi kasutajaid?
Kuidas lisada teisi kasutajaid?

Uku sobib suurepäraselt tiimitööks!

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Ukut saab edukalt kasutada üksi töötamiseks, kuid kui ülesandeid või informatsiooni on vaja teistega jagada, tasub nemadki Ukusse kutsuda.

Kasutajate kutsumiseks on vajalik ettevõtte konto, isikliku konto alla teisi kutsuda ei saa. Meeskonda saab kutsuda Ukusse kohe kontot luues, aga sama lihtne on seda teha hiljem. Kasutajate lisamiseks ja haldamiseks on peamenüüs valik "Kasutajad":

Ettevõtte konto olemasolul on paremal pool nupp "+ Lisa kasutaja":

Nupp on nähtav ainult neile, kellel on õigus konto alla kasutajaid lisada ehk konto omanikule ja peakasutajale. Nupule klikkides avaneb kasutajate lisamise vaade, kus tuleb täita nii meiliaadressi kui ka nime lahter.

Vajutades nupule "Valmis" saab kutsutud kasutaja kirja, kus palutakse teda meeskonnaga liituma.

Kui kutsutud tiimiliikmel on sama meiliaadressiga konto juba Ukusse loodud, siis uut kontot ta tegema ei pea. Ta võib ettevõttega liituda nii kirjas sisalduva lingi abil.

Kasutajate menüüpunkti all on pärast kutsete saatmist näha, millisele meiliaadressile kutse saadetud on. Vajadusel saab kutse uuesti saata vajutades lingile "Kutsu uuesti".

Kasutaja kutsumisel on võimalik määrata, millised on kasutaja õigused - kas tavakasutaja või peakasutaja. 

Did this answer your question?