Kuidas lisada kliente?

Klientide lisamine võimaldab siduda ülesanded töö tellijaga.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Ukus saab ülesandeid luua ja planeerida ka siis, kui ühtegi klienti pole sisestatud. Kui aga tööd tehakse kellelegi teisele, on mõistlik klient süsteemi lisada. Kliendiks ei pea olema firma, võib sisestada ka näiteks projekti nime.

Kliendi lisamiseks vali peamenüüst "Kliendid".

Kliente saab lisada ettevõtte ja isikliku konto alla (kui töötad üksinda). Ettevõtte alla on õigus kliente lisada kõikidel kasutajatel.

NB! Kliente ei saa hiljem ühe konto alt teise alla tõsta.

Kui oled välja valinud, mis kontole klient lisada, siis vajuta '+ LISA KLIENT'.

Ainsaks kohustuslikuks väljaks kliendi lisamisel on nimi. Nagu juba mainitud, ei pea sinna sisestama firma nime, kuid lahtrisse nime sisestamisel hakkab programm välja pakkuma firmasid äriregistrist. Kui valid firma väljapakutute seast, täidab süsteem automaatselt ära ka firma andmed.

Nime kõrval saab määrata nime tähist ja värvi, mis kliendi tunnuseks saab. Tähis võib olla kuni kolmetäheline.

Kliendile on võimalik lisada ka kontaktisikuid, läbi kelle suhtlus käib. Kontaktide arv pole piiratud.

Kui oled loomas klienti konto alla, kus on ka teisi kasutajaid, siis saad nad kohe kliendiga siduda. Vajutades nupule "Lisa kasutaja", ilmub aken kasutaja(te) lisamiseks. Automaatselt on välja toodud ettevõtte omanik ning administraatori õigustega kasutajad (peakasutajad).

Pärast kasutaja lisamist määra talle teise astme õigused. Ettevõtte administraatorid on automaatselt kliendi all peakasutajad. Tavakasutajale on võimalik määrata õiguseks:

  • kasutaja - ei saa muuta kliendi plaani, märkmeid ega infot,

  • peakasutaja - saab teha kõiki kliendiga seotud tegevusi.

Täpsemate seadete all määra, kas kliendi puhul on ülesannetele teemade lisamine ja/või aja märkimine kohustuslik või mitte. 

All paremas nurgas asuvale "Jätka" nupule vajutades klient salvestatakse. Kliendi seadistamine jätkub järgmises vaates ülesannete plaani valimisega.

Kui soovid importida mitut klienti korraga, loe sellest lähemalt siin.

Did this answer your question?