Kuidas luua ettevõtte kontot?

Võimalused Ukusse ettevõtte konto lisamiseks

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Uku võimaldab juhil teadlikumalt oma ettevõtet ja töötajaid juhtida. Ettevõtte konto loomine on vajalik, et töötada koos meeskonnaga ja kasutada Uku kõiki võimalusi.

Ettevõtte konto loomine on lihtne ja selleks on Ukus kolm võimalust. Ettevõtte konto saab lisada esmasel registreerimisel, seadete alt või kasutajate kutsumisel. Ettevõtte konto on esimesed 14 päeva tasuta.

1. Registreerimise teel

Registreerides Uku kasutajaks ja valides, et täidate ettevõttes juhi rolli, on kohe võimalik lisada ettevõtte konto. Sellisel juhul algab automaatselt ka 14-päevane ettevõtte konto prooviperiood.

2. Ettevõtte konto lisamine seadetest

Kui kontot registreerumisel ei lisanud, saate seda hiljem teha "Seaded" alt, vajutades "+ lisa Ettevõtte ":

3. Kasutajate kutsumisel

Meeskonna lisamiseks on vajalik ettevõtte konto. Kui ettevõtet veel lisatud ei ole saab seda teha ka "Kasutajad" vaates. Loe lähemalt kasutajate lisamisest.

NB! Ettevõtte konto on Ukus tasuline. Loe lähemalt, millist paketti valida.

Did this answer your question?