Kui oled lisanud kliendi Uku süsteemi, vajadusel sisestanud nii kontaktisiku kui ka kasutaja ja vaadanud üle kliendi seaded, saad edasi liikuda kliendi tööülesannete plaani koostamise juurde.

Tööülesannete plaani koostamisel on 3 võimalust:

  • valida raamatupidajate poolt välja töötatud mall, arvestades ettevõtte suurusega 
  • valida olemasolev mall, võttes aluseks juba olemasoleva kliendi plaan 
  • luua uus mall vastavalt ettevõtte vajadusele

Pärast sobiva malli või olemasoleva kliendi plaani valimist on aeg üle vaadata eelsisestatud informatsioon ning vajadusel nii lisada kui ka eemaldada ülesandeid. 

Enne tööülesannete plaani kinnitamist tasub iga ülesanne läbi käia ning vaadata, kas ülesannete pealkirjad ning checklistid on korrektsed. Siinkohal saab muuta ka ülesandele määratud kasutajat. Samuti kontrollida, kas algusaeg ja tähtaeg on sobivad. 

Kui ülesannete sisu on Teie ettevõttele sobivaks muudetud, on aeg kinnitada tööülesannete plaan. Seejärel on kliendiprofiilil võimalik lisada vastava kliendiga seotud dokumente, lepinguid ning märkmeid, mis on nähtavad kõigile selle kliendiprofiili all olevatele kasutajatele. 

Hea nipp! Ettevõttesiseste tööprotsesside ühtlustamiseks saad lisada enda koostatud mallid ettevõtte konto alla kõikidele töötajatele kasutamiseks. Loe täpsemalt, kuidas lisada malle

Did this answer your question?