All Collections
Uku eesti keeles
Ülesanded
Kuidas lisada korduvülesannet?
Kuidas lisada korduvülesannet?

Lisa kliendi tööplaani korduvülesanne, et ei peaks iga kuu uuesti ülesannet sisestama

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Kliendi tööplaani saad korduvülesannet lisada töölaua vaates vajutades "+" nupule.

Ülesande vaates vali esmalt klient, kellele soovid ülesannet määrata. Seejärel seadista korduvus. Lisa ülesandele ka nimi ja teema.

Korduvuse seadistamiseks kliki "Lisa korduvus" peal.

Ülesande lisamiseks tööplaani vali "Lisa korduvülesanne".

Korduvale ülesandele tähtaja lisamine


Nädalane korduvus

Nädalase korduvuse puhul saad valida nädalapäeva, millal ülesanne ilmub sinu töölauale. Samuti saad määrata, kas ülesanne ilmub iga nädal või teatud ajavahemiku järel - iga X nädal.


Kui määrad intervalli "Iga 2. nädal", ilmub ülesanne töölauale iga teine nädal.

Kui soovid määrata korduvust igaks päevaks, linnuta nädalase korduvuse all kõik päevad.

Vaikimisi on valitud tööpäevade lugemine alguskuupäevast. Soovi korral saab tähtaja sõltuma panna kuu algusest.

Võimalik on muuta, milliseid päevi arvestatakse. Näiteks:

  • päevadeks loetakse E-R ning jäetakse vahele kui need on riigipühad

  • päevadeks loetakse ainult E-R, hoolimata riigipühadest;

  • päevadeks loetakse kõiki päevi

NB! Uku kalendrisse on hetkel kantud Eesti riigipühad!


Kuine korduvus

Vali alguskuupäev vasakult ja tähtaeg paremast veerust. Alguskuupäev näitab kuupäeva, millal ülesanne ilmub sinu töölauale, tähtaeg näitab millal see peab olema tehtud.

Samuti saad valida, mis juhtub, kui valitud kuupäev satub nädalavahetusele või riigipühale.
Lisaks saad määrata kellaaega, millal ülesanne tehtud peab olema.

NB! + päeva reegel - tähtaeg ei ole määratud kuupäev, vaid valitud (töö)päevad alates teie valitud alguskuupäevast või kuu algusest

Kvartaalne korduvus

Kvartalis korduvus - vali algus- / tähtaeg kas kvartali esimesel, teisel või kolmandal kuul ning valige täpne algus- / lõpp kuupäev.

+ päeva reeglit saab kasutada ka kvartalis kordumiseks.

Samuti saad valida, mis juhtub, kui valitud kuupäev satub nädalavahetusele või riigipühale.
Lisaks saad määrata kellaaega, millal ülesanne tehtud peab olema.

Aastane korduvus

Aastane korduvus - valivajalik kuu kui ka päev kalendris algus- ja lõpp päevaks.


+ päeva reeglit saab kasutada ka aastase korduvuse jaoks.


Korduvus salvestamiseks klika Salvesta nupule ja see järel "Lisa korduvülesanne".

NB! Pärast korduvuse seadistamist määra "Alusta loomist" kuupäev (vaikimisi on selleks käesolev kuupäev). Alates sellest kuupäevast hakatakse korduvülesannet looma. "Alusta loomist" kuupäev on eriti oluline üle vaadata juhul, kui oled ülesande alguse tänasest varasemaks määranud ja soovid ülesannet tagantjärgi luua.

Kuidas muuta olemasolevat korduvust?

Kui soovid juba olemasolevat korduvülesannet muuta ava ülesanne, vali kolme täpi ikoon ning menüüst "Muuda korduvülesannet".

Seejärel avaneb ülesanne helelilla päisega, mis näitab, et tegemist on korduvülesandega.

Lilla päise alt tehtud muudatused kohalduvad ka kõigile tulevastele ülesannetele. Kui muudad valge päisega ülesannet, siis kohaldub muudatus ainult sellele konkreetsele ülesandele, mitte tema korduvustele.

Lisaks alguskuupäevale saab korduvatele ülesannetele määrata ka tähtaja

Kuidas kontrollida, kas ülesanne on kliendi tööplaanis olemas?

Vali peamenüüst "Kliendid" või kliki vastava kliendi ikoonile.

Kliendi menüüs olles ava samuti vastava kliendi profiil tema nimele klikkides.

Vali menüüst "Plaan" ning ülesanne paikneb ülesannete plaanis.

NB! Kõik korduvülesanded lisanduvad alati kliendi tööplaani.

Did this answer your question?