All Collections
Uku eesti keeles
Ülesanded
Kuidas lisada korduvülesannet?
Kuidas lisada korduvülesannet?

Lisa kliendi tööplaani korduvülesanne, et ei peaks iga kuu uuesti ülesannet sisestama

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Kliendi tööplaani saad korduvülesannet lisada töölaua vaates vajutades "+" nupule.

Ülesande vaates vali esmalt klient, kellele soovid ülesannet määrata. Seejärel seadista korduvus. Lisa ülesandele ka nimi ja teema.

Korduvuse seadistamiseks kliki "Lisa korduvus" peal.

Ülesande lisamiseks tööplaani vali "Lisa korduvülesanne".

Kuidas kontrollida, kas ülesanne on kliendi tööplaanis olemas?

Vali peamenüüst "Kliendid" või kliki vastava kliendi ikoonile.

Kliendi menüüs olles ava samuti vastava kliendi profiil kliendi nimele klikkides.

Vali menüüst "Plaan" ning ülesanne paikneb ülesannete plaanis.

NB! Kõik korduvülesanded lisanduvad alati kliendi tööplaani.

Did this answer your question?