Uku kasutusjuhend

Sisesta ülesanded, mõõda tööde ajakulu, saa ülevaade tööde seisust ning palju muud.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Kohe, kui oled Ukusse konto loonud, on Sul ligipääs Uku töölauale! 

1. Konto loomine

Ukuga liitumine võtab ainult mõned minutid ning teha pole vaja muud, kui sisestada enda e-posti aadress ning telefoninumber või luua konto läbi Google'i.

Loo isiklik konto mõne nupulevajutusega.

2. Kasutajate lisamine

Uku on ideaalne meeskonnatöö vahend ning kasutajate lisamine on lihtne. Selleks on kaks võimalust, kuid pea meeles, et kasutajate lisamiseks on vajalik ettevõtte konto.

Lisa kasutajad:

 • Registreerumisel

 • Peamenüüst - kasutajate lisamiseks ja haldamiseks vali peamenüüs "Kasutajad"

Kasutajate lisamise järel täpsusta nende õigused:

Kasutaja - näeb ainult talle määratud kliente
Peakasutaja - näeb kõiki kliente ja nendega seotud informatsiooni
Mitteaktiivne - ei näe ühtegi büroo klienti

Loe täpsemalt, kuidas lisada kasutajaid.

3. Klientide lisamine

Ole Sa üksik tööhunt või mitme töötajaga ettevõte, kuid tehes tööd kellelegi teisele, on mõttekas lisada klient Uku süsteemi. Klientide lisamine võimaldab siduda ülesanded töö tellijaga. 

Kliendi lisamiseks: 

 • Vali peamenüüst "Kliendid" ning seejärel “+ LISA KLIENT”

 • Sisesta kliendi nimi ning vajadusel kontaktisik, läbi kelle suhtlus käib

 • Vali kliendiga seotud kasutajad

Loe lisaks, kuidas lisada kliente.

Kui Uku süsteemi on vaja korraga lisada rohkem kui kümmekond klienti, siis on mõistlik andmed importida. Pea meeles, et kliente on võimalik importida vaid ettevõtte konto alla.

Leia juhend klientide impordi kohta.

4. Tööplaani kinnitamine

Oluline osa Uku kasutamisest on klientidele vastavate tööplaanide koostamine, et kõik vajalikud tööd saaksid tehtud. Seejuures on võimalik lisada kliendiprofiilil kõik kliendiga seotud dokumendid, lepingud ning märkmed. 

Tööplaani kinnitamiseks:

 • Vali või koosta sobiv tööplaan

 • Ettevalmistatud malli puhul tee vajadusel korrektuure

 • Kinnita plaan!

Loe, kuidas kinnitada tööplaani kliendile, et kõik ülesanded saaksid kirja.

5. Töölaua ja kalendri kasutamine

Uku aitab Sind ülesannete planeerimisel, prioritiseerimisel ja assisteerib täitmisel. Organiseeritud tööpäev suurendab tööviljakust ja vähendab stressi.

Efektiivsemaks tööks:

 • Grupeeri töölaud - kujunda töölaud endale meelepäraseks, kasutades grupeeringut.

 • Märgi tähtsad ülesanded ja lisatööd - märgi olulisemad ülesanded lipukesega ning lisatööd € kasutamisega.

 • Vaata märgitud aega ja ajaprognoosi kalendris - oma ülevaadet, mitmele ülesandele oled aega sisestanud ning mitmele prognoosinud aega.

 • Kuva kalendris maksutähtaegasid ja riigipühasid  - Uku kuvab kalendris raamatupidajale olulisi kuupäevasid.

Saa teada, kuidas kasutada töölauda ning kalendrit kõige efektiivsemalt!

6. Raporti kasutamine

Kasutades Ukut tööde planeerimisel, ülesannete täitmisel ja aja mõõtmisel kogud vajalikke andmeid, mida saad enda kasuks tööle panna raportis. Erinevad filtrivalikud lasevad otsida soovitud informatsiooni nii kliendi, kasutaja kui ka teemade lõikes. Raport on leitav peamenüüs.  

Raporti vaated:

 • Kokkuvõte - kuvab klientide lõikes ajakulu ja eristab lisatööd. Täpsema ülevaate saamiseks kasuta grupeeringut.

 • Ülesanded - tehtud, tegemata ja planeeritud ülesanded.

 • Aeg - ülevaade kõikidest ajakirjetest. Täpsema ülevaate saamiseks kasuta filtreid.

Kui oled sobivad filtrid valinud, salvesta raport ning hiljem on peamenüüst juba salvestatud filtritega raportit lihtne avada.

Loe, kuidas kasutada raportit ning vaata lisaks, kuidas seda salvestada.

7. Aja mõõtmine

Ukus tööd tehes võid aega mõõta, kuid see ei ole kohustuslik. Aja mõõtmine annab võimaluse omada ülevaadet tööle kulunud ajast.

Tööle kuluvat aega saab mõõta stopperiga, sisestades käsitsi või prognoosiga.

Loe, millised on erinevad aja mõõtmise võimalused!

Did this answer your question?