All Collections
Uku eesti keeles
Kliendid
Kuidas kasutada kliendigruppe?
Kuidas kasutada kliendigruppe?

Segmenteeri kliendid vastavalt enda soovile.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Loo kliendigrupid, et kliente segmenteerida. Nii omad ülevaadet kliendile pakutavatest teenustest ja kliendi staatusest, näiteks liid ehk potentsiaalne klient, aastaaruande klient, ühekordse teenuse klient jne.

Klientide segmenteerimise tuleb sulle kasuks raportis, kus on võimalik koostada erinevate gruppide põhiselt aruandeid, jälgida tööde täitmist ja tööaja kasutust erinevatele kliendisegmentidele.

Kliendigruppide loomine

Ettevõtte konto põhiste gruppide seadistamiseks vali peamenüüst "Seaded" ning ava "Kliendid" äpp.

Kliendigrupi loomiseks vajuta "+ Lisa". Vali uuele kliendigrupile nimi ning salvesta uus grupp. Gruppide loomisel puudub arvuline piirang ning üks klient võib kuuluda ka mitmesse kliendigruppi.

Kui soovid muuta kliendigrupi nime, vajuta juba olemasoleva kliendigrupi kõrval oleval pliiatsil ning avaneb samasugune kast nagu kliendigrupi lisamisel, lisaks on vasakus nurgas nupp "Kustuta", mis võimaldab kliendigrupp kustutada.

* Kustutada saab gruppe, kuhu kliente lisatud ei ole. Grupi kustutamiseks, vaata raportist, millised kliendid sinna kuuluvad ja eemalda kliendid sellest kliendigrupist.

Kõiki ettevõttele loodud gruppe saad kasutada koheselt kõikide olemasolevate ja loodavate klientide rühmitamiseks.

Kliendile grupi määramine

Vali peamenüüst "Kliendid" ning vali klient, keda soovid gruppi lisada.

Avaneb vastava kliendi profiil. Vajuta pliiatsi ikoonile kliendi nime kõrval.

Seadete all on rippmenüü loodud kliendigruppidega. Kliendi saad lisada vajadusel mitmesse kliendigruppi.

Kliendile määratud grupid on nähtavad kliendiprofiilil kliendi info all.

Kliendigrupid raportis

Aruandeid kliendigruppidest koosta raportis. Selleks vali peamenüüst "Raport". Kliki paremal olevale "+" märgile ning avaneb filtrite vaade. Vali kliendigrupi filter.

Seejärel avaneb rippmenüü, kust saad valida millise kliendigrupi kliente näha soovid.

  • Võid täpsustada filtritega ka ajalist perioodi ning vali kasutajat, staatust või teemat

Nipp: Olles koostanud valitud filtritega raporti, on mõistlik see endale salvestada. Loe lähemalt raportite salvestamisest. Kui soovid aga raportit salvestada büroo üleselt, saad seda samuti teha – loe juhendit büroo raporti salvestamiseks.

Did this answer your question?