Skip to main content
Arveldamise seaded
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Peale arveldamise äpi aktiveerimist seadista see vastavalt oma ettevõtte vajadustele.

Seaded

 1. Vali peamenüüst "App Store";

 2. Kliki "Arveldamine" kastil;

 3. Vali viimane vahekaart "Seaded".

Arveldamise seaded on jaotatud omakorda mitme alampunkti alla

 1. Kasutajate õigused


  Luba kliendi peakasutajatel näha ja luua klientide lepinguid ja arveid - Igal kliendil on vaikimisi kasutaja. Vali, kas tal on õigus kliendilepinguid ja arveid näha ja luua.

  Luba liikmetel näha ja luua oma klientide arveid - Kui soovid, et kõigil kasutajatel oleks võimalik näha ja luua klientide arveid. Selle eelistuse tegemisel lähtu büroo töökorraldusest.

  Luba liikmetel näha oma klientide arveid - Võimalda kasutajatel näha oma klientide arveid. Seadistus võimaldab tavakasutajal näha enda klientide arveid, kuid ei võimalda neid muuta ega korrigeerida.

  Luba ainult omanikel tooteid lisada ja uuendada - Ainut konto omanik saab arveldamise tooteid lisada, muuta ning uuendada.

 2. E-posti serveri seadistamine

  Seadistamise kohta saad lähemalt lugeda siit.

 3. Vaikimisi ümardamise seaded


  Aja ümardusjärk - Saate valida, millise täpsusega soovite ümardada klientidele tehtud töödeks kulunud aja. Valige sobiv ümardusaste rippmenüüst.

  Ajakirjete ümardamine - Vaikimisi toimub ümardamine arverea põhiselt, kuid lisaks on võimalik valida, et ümardamine toimub ülesande põhiselt. Sealjuures veel kasutaja põhiselt ehk kui kaks töötajat jooksutavad aega samale ülesandele, siis nende aegasid kokku vaadatakse eraldi ning vajadusel ümardatakse.

 4. Vaikimisi seadistused

  Ettevõtte seadete all tehtud valikuid saab kliendi all vastavalt vajadusele kliendipõhiselt muuta.

  Arve kuupäev - Määra ettevõtteülene arve kuupäev.

  Tähtaeg - Sisesta ise, milline on ettevõttes arvete tasumise tähtaeg.

  Aja arveldamise alus - Vaikimisi arveldatakse ajakirje eest kuus, millal aega on jooksutatud. Soovi korral on võimalik määrata, et aeg läheks arvele kuus, millal on ülesande tähtaeg või millal ülesanne tehtuks märgitakse.

  Lisavälja arveldamise alus - Sama loogika kehtib ka lisavälja arveldamise kohta. Vaikimisi läheb lisaväli arvele ülesande alguskuupäeva alusel.

  Sama perioodi arved - Juhul kui kliendile on näiteks kaks aktiivset kuist lepingut, siis on võimalik määrata, et kahe arvel asemel loodaks üks arve.

  Peida nullhinnaga read - Peites arvel read, mille summa on 0, hoiad arve visuaalselt puhta ja korrektse.

  Vaikimisi on ajakirje arveldatav - Iga igakirje, mis alustatakse on vaikimisi arveldatav.

  Arve prefiks ning sufiks - Selle asemel, et iga kliendi alla eraldi ettevõtte prefiks ja sufiks sisestada, lisa nad juba ettevõtte arveldamise seadetesse.


Did this answer your question?