Arveldamise seaded
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Peale arveldamise äpi aktiveerimist seadista see vastavalt oma ettevõtte vajadustele.

Seaded

  1. Vali peamenüüst "App Store";

  2. Kliki "Arveldamine" kastil;

  3. Vali viimane vahekaart "Seaded".

Luba vaikimisi kasutajatel näha ja luua klientide lepinguid ja arveid

Igal kliendil on üks vaikimisi kasutaja, siin saad määrata, kas tal on õigus kliendi lepingu ja arveid näha luua ja muuta.

Luba liikmetel näha ja luua oma klientide arveid

Kui soovid, et kõigil kasutajatel oleks võimalik näha ja luua klientide arveid, saad seda lubada siit. Selle eelistuse tegemisel lähtu Teie büroo töökorraldusest.

Luba liikmetel näha oma klientide arveid
Võimalda kasutajatel näha oma klientide arveid- vaikimisi ei näe kasutajad arvelduse App'i funktsioone, see võimaldab kasutajal näha enda klientide arveid kliendikaardile tekkivale arvelduse vahekaardil, kuid ei võimalda neid muuta ega korrigeerida.

Luba liikmetel kinnitada kliendi arveridu
Võimalda kasutajatel kinnitada arvel konkreetseid arveridu. Selle funktsiooni kasutamiseks palun võta ühendust Uku klienditoega.

Peida null summaga read

Peites arvel read millel ei ole summat, kuhu sel perioodil ei ole tööd tehtud, hoiad arve visuaalselt puhta ja korrektse.

Uuenda arve staatust

Arveid saab uuendada käsitsi või automaatselt. Käsitsi uuendamiseks tuleb arve avada ning seejärel uuendada, paremas ülanurgas olevast nupust. Automaatseks arvete uuendamiseks saad seadistada siin kella aja, millal igapäevane uuendus toimub.

E-posti serveri seadistamine

Selleks, et saada arveldamise apist 100% seadista ka e-posti server. See võimaldab arved otse Ukust klientidele saata.

1. Vali enda teenusepakkuja
- Google Gmail
- Microsoft Outlook
- Muu

2. Täida järgnevad kohustuslikud väljad - valides serveriks muu, tuleb täita "serveri aadress", "port" ja "turvalisus" käsitsi, muul juhul täidetakse need väljad automaatselt.
- Serveri aadress
- Port
- Turvalisus

- Saatja nimi
- Saatja email/Kasutajanimi
- Salasõna

3. Saada testkiri, et olla kindel süsteemi töötamises

4. Salvesta

Kui eraldi e-posti aadressi ei seadistata, siis saadetakse arved automaatselt Uku serverist aadressilt Uku@getuku.com.

Did this answer your question?