Skip to main content
Juuni 2024

Arveldamine 2.0 sai valmis!

Maria Müürsepp avatar
Written by Maria Müürsepp
Updated over a week ago

Vaata ka videot, kus Margot selle kuu tähtsaimaid uuendusi näitab.

Uus

 • Seadista Arveldamise rakenduses ettevõtteülesed sätted, mis rakenduvad igale kliendile.

  • Ajakirjete ümardamine: Lisaks juba olemasolevale ajakirjete ümardamisele arve rea kohta, saad valida ajakirjete ümardamise ülesande põhjal (liikme kohta).

  • Arve kuupäev: Määra ettevõtte arve kuupäeva seadete all. Pane tähele, et see mõjutab ainult uusi lepinguid.

  • Arve maksetähtaeg: eelmääratletud valikute kasutamise asemel määra oma arve tähtaeg.

  • Aja eest arveldamine: Nüüd saate tehtud tööde eest arveldamist edasi lükata. Seni on Uku arveldanud ajasisestuse järgi, kuid mõnikord tuleb tehtud töö eest arve esitada järgmisel kuul, ülesande lõpetamise või ülesande tähtaja kuus. Defineeri see ettevõtte, toote, kliendi või ülesande tasemel. Ülesandel on võimalik valida, et seda ei arveldataks üldse.

  • Lisavälja eest arveldamine: ülesande lisaväljade eest arveldamise valikule kehtib sama loogika, mis mõõdetud aja puhul.

  • Kui kliendil on mitu aktiivset lepingut erinevate teenuste jaoks, siis vajadusel vali, et perioodi lõpus koostaks süsteem neist ühe arve.

  • Mittearveldatavad ajakirjed: vaikimisi on ajakirjed arveldatavad. Kui aga suurem osa sinu tööst on mittearveldatav, saad selle seadistada nii. Vajadusel saad muuta ajakirjeid ühe kaupa arveldatavateks.

  • Arve koopia: kui ettevõte vajab kliendile saadetud arve koopiat, sisestage see ettevõtte arveldusseadete alla ja seda kasutatakse meilis koopiana.

 • Uus ülesande lisaväli “Hind”: ebaregulaarselt pakutavate teenuste haldamine on nüüd lihtsam. Kliendilepingus ei ole vaja teenuse hinda ette määrata. Tehes tööd, märkige ülesande väljale teenuse hind, mis jõuab lõpuks arvele. Juhul, kui antud lisavälja on kasutatud mitmel ülesandel, liidab Uku summad kokku. NIPP! Lisage malli kõik ühekordsed ülesanded koos hinnaga ning teenuse osutamisel valige see ühekordsete mallide seast.

 • Määra teema ja lisavälja tasandil, et see on mittearveldatav: see muudab mittearveldatavate tööde kaardistamise palju lihtsamaks! Sellega tagad, et arvele jõuavad õiged teenused.

 • Tulu jagunemine töötajate vahel: teatud juhtudel on teenuse tulu jaotatud protsendiliselt töötajate vahel, mitte seotud sellega palju töötaja reaalselt tööd tegi. Selleks koosta resurss ning määra jaotus. Juhul, kui resurssi ei ole lisatud, annab tulude jaotus reaalse ülevaate kui palju töötaja erinevatele klientidele või teenustele on panustanud. Arveldamise vaates valige koostatud arved, mida soovite uurida, ja eksportige tulujaotuse aruanne Excelisse.

 • Lepingute kustutamine: kustuta lepinguvaates leping, mida enam ei vaja või mis on sisestatud valesti.

 • Näita nullridu: Enne arve koostamist võid Ukule öelda, et süsteem näitaks kõiki ridu, mis toob välja teenused, mis on kliendilepingus, kuid millele antud perioodis tööd ei tehtud.

Täiustused

 • Toodete loomine: toote lisamine on nüüd arusaadavam, sest iga arvutustüübi puhul kuvatakse välja ainult selleks vajalikud väljad.

 • Visuaalne täiendus: kliendi arveldamise seadistamisel on uus välimus ja kõiki ettevõtte vaikeseadeid saab kliendi jaoks kohandada.

  • Rohkem muutujaid arvel kasutamiseks.

  • Kui kliendile on valitud emaettevõte, siis tütarettevõtte all on võimalik määrata, et arve esitataks emaettevõttele.

  • Määra kliendile, mis on tema resurss ning seda kasutatakse kõikide kliendilepingus olevate toodete puhul.

 • Lepingute loendis on rohkem teavet: lepingute loend näitab, kas leping on igakuine, kvartaalne või korduv ning selle alguskuupäeva.

Did this answer your question?