Skip to main content
Ettevõtte konto seaded
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Ettevõtte konto saab seadistada sulle sobivaks. Ühel kasutajal võib olla ka mitu ettevõtte kontot, näiteks eri linnades asuvate filiaalide jaoks saab luua eraldi kontod, mida saab erinevalt seadistada.


Ettevõte konto seadistamiseks vali menüüs Seaded ning seejärel ülevalt äärest ettevõte, mille seadeid soovid muuta.

Ülesande seaded

 • Peida Uku tööpaanid

Funktsioon peidab kõik Uku poolt loodud tööplaanid ja nähtavale jäävad ainult ettevõtte enda loodud plaanid.

 • Määra ülesande ajakuluks prognoositud aeg, kui täpne aeg on sisestamata

Igale ülesandele saab määrata prognoositud aega. Vahel unustatakse ülesandele aeg sisestada. Sellisel juhul määratakse ajaks prognoositud aeg.

 • Checklist peab olema linnutatud ülesande lõpetamiseks

Mahukate ülesannete puhul on mõistlik lisada juurde checklist ehk kontrollnimekiri. Nii saab kirjutada ülesande alla kõik etapid ning ülesannet saab tehtuks märkida ainult siis, kui kõik iga etapp on linnutatud.

 • Keela kasutajatel teemade lisamine

Raportis ühtlase joone hoidmiseks on mõistlik tööandjal ise ülesannete teemad lisada ning keelata teistel kasutajatel nende lisamine. Nii peavad töötajad valima juba administraatori lisatud teemade seast.

 • Keela kasutajatel ajakirjete korrigeerimine

Lülita see valik sisse, kui soovid, et töötajad mõõdaksid aega vaid stopperiga ega muudaks ajakirjeid tagantjärele.

 • Luba ajakirjed tulevikus

Võimaldan kasutajal sisestada käsitsi aega tulevikku, näiteks märkida ülesande lõpuaja enne kui see reaalselt käes on.

 • Lukusta ajakirjed

Ukus saab lukustada ajakirjeid nädalapõhiselt või kuupõhiselt. Ajakirjete lukustamisel ei saa kasutajad peale perioodi möödumist aja kirjeid enam korrigeerida. Admin õigustega kasutaja saab korrigeerida ka lukustatud ajakirjet.

Kliendi seaded

 • Keela kasutajatel klientide lisamine

Et kõik kliendiprofiilid saaks korrektselt täidetud ja mõnda klienti ei loodaks topelt, on hea, kui see õigus on vaid administraatoritel.

 • Ainult peakasutajad saavad muuta dokumente

Ettevõttes ühtse joone hoidmise lihtsustamiseks saab keelata tavakasutajal dokumentide muutmise. See välistab ka dokumentide ülekirjutamise.

Omaniku seaded

 • Keela kasutajatel ettevõtte seadete muutmine

Ettevõtte seadeid saab muuta vaid omaniku õigustega kasutaja. Vaikimisi on ka administraatoril võimalik seadeid muuta.

 • Keela kasutajatel isiklike klientide lisamine

Kasutajatel, k.a omanik, puudub õigus lisada kliente isikliku konto alla. Samuti ei ole võimalik lisada isiklikus kontos ajakirjeid. Isikliku kontoga seotud ülesanded ja ajalogid peidetakse seniks kuni antud seadistus on aktiivne

Kõik ülaltoodud seadistust aitavad hoida ettevõtte kontol korda ja korrektsust.

Ettevõte konto all seadistatu kehtib kõigile ettevõtte all loodud klientidele, ülesannetele ja mallidele.

Lisaks ettevõtte konto üldistele seadetele tasub seadistada ka äpid ,mida kasutate. Erinevate äppide seadistuste kohta saad lugeda siit:

Did this answer your question?