All Collections
Uku eesti keeles
Arveldamise lahendus
Kuidas arveid koostada ja välja saata?
Kuidas arveid koostada ja välja saata?

Uku koostab arved automaatselt, sul pole vaja teha muud kui need üle vaadata, kinnitad ja välja saata.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Peale kliendilepingu koostamist ja kinnitamist saad ülevaate jooksva ning lõppenud perioodi arvetest "Arveldamine" lehelt.

Jooksva kuu arved

Sel kuul töös olevad arved leiad "Töös" valikust päisest. Töös arve koostamiseks on 2 võimalust:

Esimene võimalus

  1. Ava arve

  2. Tee vajalikud muudatused

  3. Vali "Koosta arve"

Teine võimalus

  1. Linnuta soovitud kliendid arvete nimekirjas

  2. Vali päisest "Koosta arve"

Möödunud perioodi arved

Eelmise perioodi arved leiad "Kinnitada" vahelehelt päisest.

Juhul kui perioodi jooksul on:

  • Kliendilepingus tehtud muudatusi

  • Perioodi lõppedes on tehtud kliendile lisaks tööd ning see ei ole arvele jõudnud

Kliki linnukesel kliendi nime ees ning vali päisest "Arvuta uuesti". Tehes seda mitmele arvele korraga võib see võtta mõne hetke.

Kui oled veendunud et kõik on korrektne, koosta arved. Seda saad teha ühe kaupa või hulgitööriistaga, märkides vastavate klientide ette linnukese.

Koostatud arved leiab järgmiselt vahekaardilt.


Arvete välja saatmiseks linnuta need arved ning saada klientidele. Kui soovid, et arved klientidele läheksid sinu valitud domeenilt, siis seadista Seaded> Arveldamine> Seaded kaudu enda e-posti aadress.

Lisaks sellele, et arve saadetakse kliendile e-postile saab Ukust arveid eksportida raamatupidamisprogrammi või Excelisse. Arveid on võimalik ka tühistada.

Arve tühistamine

Arve tühistamiseks linnuta see arvete nimekirjas või ava arve ning tühista see.

Tühistatud arved tagasi töösse ei lähe, vaid liiguvad "Tühistatud" arvete vahekaardile.

Juhul, kui soov on arve taastada, linnuta see arvete nimekirjas või taasta avatud arvelt. Taastatud arve liigub vastavalt perioodile kas "Töös" või "Kinnitada" arvete valikusse.


Kreeditarve väljastamine

Hetkel veel ei saa Ukust kreeditarveid väljastada, kuid on kaks võimalust olukorra parandamiseks:

1. Kreeditarve loomine käsitsi:

Kui tahad korrigeerida juba väljastatud arvet, võid luua käsitsi uue kreeditarve. Kreeditarvele tuleks määrata õige number, näiteks "CRN ja algse arve number" või "C-algarve number". Seda tüüpi kreeditarve abil saab teha vajalikke korrigeerimisi raamatupidamises vastavalt arveldamise protsessile.

2. Esialgse arve tühistamine ja uue arve loomine:

Kui algne arve ei ole veel klientideni jõudnud või raamatupidamisperiood ei ole veel lõppenud, võib tühistada esialgse arve ning seejärel kustutada see süsteemist. Seejärel on võimalik luua uus õige arve, mis sisaldab vajalikke parandusi või täiendavaid andmeid.

Did this answer your question?