Kuidas koostada tooteid?

Enne kui hakkad koostama lepingu malli, impordi klassifikaatorid ja loo tooted.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Toodete koostamine

Ettevalmistus toote koostamiseks

Kõigepealt tasub Seadetes arveldamise äpi all ära määrata:

 • Toote kood - kood, mille oled sisestanud raamatupidamistarkvarasse.

 • KM kood - käibemaksumäärad, mis teie teenuse/toote puhul kasutuses on. Kui on olemas integratsioon mõne raamatupidamis programmiga, siis saab need sealt importida, nii tagad koodide korrektse vastavuse.

 • Ressursi kood - kood, mida kasutada API võtmega. Küsi lisa uku@getuku.com.

 • Ühik - tükk, tund, fikseeritud hind.

 • Pangakonto - sinu ettevõtte panga rekvisiidid, mis kuvatakse arvele. Soovi korral saad sisestada ka mitu erinevat kontot.

  Oluline! Kui hiljem soovid edastada arveid Meritisse, pea meeles, et arvete koostamisel tuleb kasutada õigeid käibemaksukoode vastavalt Meriti klassifikaatoritele. Selleks, et neid importida Ukusse klika nupule "Impordi klassifikaatorid" ning toodete koostamisel, kasuta just Meriti poolt saadetud käibemaksukoode.

Toote lisamine

Toote või teenuse lisamisel on oluline teada, et arve peale ja kliendile nii palju infot ei lähe. Täpne info on vajalik enda raamatupidamise jaoks ja töötajate efektiivsuse mõõtmiseks.

Toote nimeks pange informatiivne kirjeldus, mis võimaldab kiiresti õige toode leida. Lisaks on võimalik lisada muutujaid ning luua tõlked teistes keeltes.

Täitke ainult väljad, mida on tarvis, et arveid hiljem teise programmi eksportida või millist infot on tarvis allalaetavas Excelis.

Hinnastamine

Toote hinnastamiseks on erinevaid võimalusi. Kõikide toodete hindu on hiljem võimalik kliendi all vastavalt kliendikokkuleppele muuta.

 • Püsihind - määra, milline on antud teenuse fikseeritud tasu.

 • Tunnihind - vali, kas arvesse võetakse kõik tunnid, tavatunnid või lisatunnid.

Tunnipõhisel hinnastamisel saab lisaparameetrina määrata, et arvesse võetaks ainult tunnid, mis on seotud valitud teemaga. Samuti on võimalik valida, milline on miinimum aeg, mis alati antud toote puhul arveldatakse.
Kui mõne toote puhul on teada, et teenus peaks arvele minema alles töö lõppedes, saab seda valida aja arveldamise seadistusest.

 • Tükipõhine - vali ülesande lisaväli, mis võetakse arvesse. Juhul, kui hind sõltub kogusest, sisesta vahemikud ning hinnad.


  NB! Kui soovid arveldada ülesande lisavälja alusel, siis vajadusel vaata üle seadistus, millal teenus arvele läheb. Näiteks aastaaruande puhul on soov, et see läheks arvele kuus, mil ülesanne tehtuks märgitakse.

 • 'Hind' lisaväljapõhine - Antud juhul ei saa tootel teenuse hinda määrata, vaid selle väärtus tuleb vastavalt ülesande lisaväljalt.

 • Kombineeritud - kombineeri omavahel püsihind ning tunni- või tükihind. Antud juhul on teatud koguseni alati fikseeritud hind ning ületades püsihinna kogust, liidetakse tükihind sellele juurde.

Summeeri kõik kohalduvad read - kui antud seadistus on sisse lülitatud, siis summeeritakse kokku kõigi kohalduvate vahemike hinnad. Kui seda ei ole sisse lülitatud, siis rakendatakse hinnastamisel vahemikku, millesse väärtus jääb.

Hinnastamisperioode on võimalik ka juurde tekitada, siis võetakse kuupäeva saabudes uued hinnad arvutamisel kasutamisele automaatselt.

Kui büroo tooted on koostatud, saad edasi liikuda kliendi profiilile, et arveldamise leping seadistada.

Ajajooksul võib tekkida vajadus tooteid kas kustutada või arhiveerida, selle kohta saad lähemalt lugeda siit: http://help.getuku.com/en/articles/6398009-toodete-kustutamine-ja-arhiveerimine

Juhul, kui toote koostamisel saad veateadet, et sul puuduvad õigused antud tehinguks, kontrolli Arveldamise seaded, kuna mõned toimingud on lubatud ainult konto omanikule.

Did this answer your question?