Arveldamise seaded

Kõigepealt tasub AppStore's arveldamise äpi all ära määrata pakutavad tooted, artiklid, käibemaksu määrad, dimensioonid ja pangakontod. Toodetest (või teenustest) pannakse kokku arveread, käibemaksu koodide sisestamine võimaldab neid kiiremini valida ning pangakontod kuvatakse arvele rekvisiitidena.

Sisestamist võikski alustada artiklitest ja käibemaksukoodidest (ning dimensioonidest, kui need kasutusel on) ning alles siis liikuda toodete juurde.

Toote või teenuse lisamisel on oluline teada, et arve peale ja kliendile nii palju infot ei lähe. Täpne info on vajalik enda raamatupidamise jaoks ja töötajate efektiivsuse mõõtmiseks.

Toote nimeks pange informatiivne kirjeldus, mis võimaldab teil kiiresti õige toote leida. Arvel saab nime korrigeerida.

Täitke ainult väljad, mida teie süsteemi seadistamiseks vaja on, näiteks väljad "CRM toote ID" ja "Raamatupidamise toote ID" on kasulikud vaid siis, kui teil on seadistatud ka integratsioon mõne välise teenusega.

Toote hind saab olla kas püsihind, Ukusse sisestatud aja põhjal arvutatav tunnihind või lisaväljadele sisestatud väärtuse põhjal arvutatav tükihind.

Lisaparameetrina saab välja võtta näiteks ainult tunnid, mis sisestatud kindla teema alla.

Vaikimisi pakutakse hinnakirja alguskuupäevaks käesoleva aasta esimene kuupäev. Kui soovite kasutada sama toodet ka eelmiste kuude arvete genereerimiseks, tuleb toote hind kehtima panna varasemast ajast.

Hinnastamisperioode on võimalik ka juurde tekitada, siis võetakse kuupäeva saabudes uued hinnad arvutamisel kasutamisele automaatselt.

Kui valite arvutuse viisiks tunnid või tükid, on võimalus hinnastada ka astmeliselt. 

Kui büroo tooted on koostatud, tuleb edasi liikuda kliendi profiilile, et arveldamise leping seadistada.

Did this answer your question?