Ülesande kiirvalikud
Triin Rast avatar
Written by Triin Rast
Updated over a week ago

Loo ühe klikiga uus ülesanne ja alusta aja mõõtmist. Ülesande kiirvalikud võimaldavad mugavalt vahele tulevad ülesanded (nt telefonikõne ja e-post) Ukusse sisestada. Nii oled kindel, et kõik tööd saavad sisestatud.

Ülesannete kiirvalikud on saadaval kõikide tasulise paketi liikmetele.

Seadistamine

Kokku saab luua maksimaalselt 8 kiirvalikut - 4 ettevõtte ja 4 isiklikku kiirvalikut. Kiirvaliku nuppe seadista "Seadedetes" Ülesande kiirvalikud äpi all.
Kui sul on mitu ettevõtet, vaata et valiksid õige.

Vali ülemisest menüüst "Kiirvalikud". Seadistuste all on võimalik:

  1. Lisada uusi kiirvalikuid:

Kliki nupul "+ Lisa". Seejärel saad ülesande seadistada.
NB Luues kiirvalikuid kõigile kasutamiseks tea, et kuna kiirvalikule peab lisama kliendi, siis selle kasutamiseks peab kasutajal olema ligipääs sellele kliendile.

Linnutades valiku "Loo ainult 1 ülesanne kuu kohta" Uku mõõdab aega ühes ja samas kiirvaliku ülesandes kalendrikuu jooksul.

2. Määrata, milliseid kiirvalikuid kuvatakse:

Sinise täpiga kiirvalikuid kuvatakse ning halliga mitte.

3. Muuta nuppude järjestust:

Kliki kuue täpiga ikoonil ning lohista see meelepärasesse kohta.

Kasutamine

Kiirvalikud kuvatakse, kui liigud kursoriga päises + nupule.

Vajutades kiirvaliku nupule luuakse uus ülesanne ja käivitatakse koheselt stopper.

  • Ülesande lõppedes saad täpsustada klienti ja muid andmeid.

  • Kiirvalikutesse tekib sinu eelmine pooleliolev ülesanne, millega saad mugavalt jätkata.

Did this answer your question?