All Collections
Uku eesti keeles
Arveldamise lahendus
Arveldamist abistavad parameetrid (placeholder)
Arveldamist abistavad parameetrid (placeholder)

Kuidas kasutada arverea parameetreid?

Triin Rast avatar
Written by Triin Rast
Updated over a week ago

Arverea parameetritega saad arvele lisada informatsiooni tehtud töö perioodi või mahu kohta. Näiteks ettemaksu arve puhul saad kasutada järgneva perioodi ({{invoice_next_period}}) parameetrit.

Parameetrid:

  • Eelmine periood - {{invoice_previous_period}}

  • Käesolev/arveldatav periood - {{invoice_period}}

  • Järgnev periood - {{invoice_next_period}}

  • Töömaht ajaliselt - {{quantity_as_time}}

  • Töömaht numbriliselt - {{quantity_as_number}}

Kuidas lisada arvereale parameeter?

Parameetrite lisamine on võimalik toote, lepingu ja arve vaates.

Võimalikud parameetrid leiad paremalt servast "Muutujad" lingilt.

  1. Lisa sobiv parameeter toote kirjelduses kohale, kus soovid, et parameetrit kuvatakse

  2. Salvesta

3. Parameeter rakendatakse arve loomisel

Did this answer your question?