Kuidas muuta projekti?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Projekti kaardil saad sisestada projektiga seotud märkmeid ning logide alt näha, kes ja milliseid tegevusi projektiga seotult on teinud.

Kuidas muuta projekti tööplaani?

  • Projekti tööplaani ülesannete lisamiseks liigu 3-punkti valikust tööplaani muutmise vaatesse või lisa ülesandeid ükshaaval päisest

Kuidas muuta projekti staatust?

Projekti staatuse muutmiseks liigu pliiatsi kaudu projekti seadete muutmise vaatesse.

  • Tühistamine - viib tööplaani loomise vaatesse. Vajadusel lisa ülesandeid, mida on tarvis teha seoses projekti tühistamisega. Lisatud ülesandeid kuvatakse välja ka töölaual.

  • Arhiveerimine - pärast projekti arhiveerimist ülesandeid töölaual välja ei kuvata.

  • Kustutamine - projekti saab kustutada ainult ettevõtte konto omanik. Eelnevalt on vaja kustutada kõik projektiga seotud ülesanded.

Projekti on võimalik pärast tühistamist ja arhiveerimist uuesti aktiveerida ning taastada.

Did this answer your question?