All Collections
Uku eesti keeles
Projektid
Kuidas koostada ettevõtte projekti tööplaani malli?
Kuidas koostada ettevõtte projekti tööplaani malli?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Sujuvaks meeskonnatööks on hea luua ettevõttepõhised projekti tööplaani mallid, et ükski vajalik ülesanne ei jääks tegemata ning kõik ülesanded saaksid tehtud õigel ajal.

  1. Uue tööplaani malli lisamiseks ava 'Projektid' äpis 'Mallid' vahekaart. Uusi malle saavad lisada ettevõtte omanik ning peakasutajad. Äpi seadete all on võimalik lubada seda ka ettevõtte tavakasutajatele.


    Aluseks on võimalik võtta ka Uku eelloodud malle nendele vajutades.

  2. Uue malli lisamiseks vajuta "+ Lisa". Esimesena tuleb anda mallile nimi, mis seda võimalikult hästi kirjeldab.

  3. Järgmise sammuna saab valida, kas võtta aluseks mõni olemasolev mall või alustada malli loomist nullist.

  4. Malli lisatavate ülesannete puhul on tarvis defineerida:

  • Ülesande pealkiri

  • Kasutaja - määra selleks, kas kasutaja, grupp või kasutajaroll. Vaikimisi on selleks kasutaja ise

  • Vajalik projekti staatus - defineeri, milline peab olema projekti staatus, et ülesannet kuvataks töölaual

  • Algus/Tähtaeg - vali, millise ajalise väärtusega ülesanne on seotud

Kui oled tööplaani malli salvestanud, saad edasi liikuda projekti lisamise juurde.

NB! Ülesannetele on võimalik lisada seoseid, mille kohta saad lähemalt lugeda siit.

Kuidas toimib tööplaani malli uuendamine?

Tööplaani malli saab alati muuta ning täiendada. Vaikimisi on sisse lülitatud, et tööplaani malli muudatuste salvestamisel uuendatakse kõik projektid, v.a arhiveeritud. Muudatused tehakse kõikides uutes ülesannetes, see tähendab, et nendega ei ole tehtud ühtegi tegevust.

Enne muudatuste salvestamist kuvab süsteem välja kõik projektid, kus antud tööplaani malli on kasutatud. Vajadusel saab projekti eest linnukese eemaldada ning muudatused sellele ei kohandu.

Did this answer your question?