Jaanuar 2024

Parendused kliendi otsingus.

Maria Müürsepp avatar
Written by Maria Müürsepp
Updated over a week ago

Uus

 • Otsing – otsi kliente nende nime või e-posti aadressi järgi.

 • E-kirjad – korduv ülesanne, millele on seadistatud e-kiri loetakse nüüd automaatselt pooleliolevaks ülesandeks.

 • Companies House – rakendus ja selle kliendiväljad on nüüd saadaval Ühendkuningriigi ettevõtetele ja kõigile teistele välja lülitatud.

 • Flextime ja kalender – lisatud Valgevene, Kasahstani ja Ukraina riigipühad.

 • Flextime – kasutajad, kellel pole valitud perioodil lepingut, Flextime aruandes loetletud ei ole ja nad ei saa Flextime puhkust võtta.

 • Kliendiportaal – kliendid saavad nüüd kohandada seda, kuidas kliendiportaalis kuupäevi, kellaaega ja numbreid näevad.

 • Kliendiportaal – failide üleslaadimise kasti saab nüüd eemaldada.

 • Kliendiportaal – tähtajatud kliendiülesanded loetakse nüüd hilinenuks järgmisel päeval alates alguskuupäevast.

 • Kliendiportaal – Kliendiportaali sisselogimise aeg pikeneb nüüd pärast sisselogimist 30 päeva võrra.

 • Kliendiportaal – klientidele saadetud teavitusmeilid kuvatakse nüüd parema ülevaate saamiseks ülesannete ja kliendisuhtluse alla.

 • Kliendiportaal – kliendiportaali eelvaade on võimalik ainult siis, kui kliendiportaal on korralikult seadistatud.

Täiustused

 • Kiirvalik – kasutaja õigustega liikmed saavad ka luua kiirvalikuid.

 • Kliendiportaal – Uku poolt kliendi kontaktidele saadetud teavituskirjad kuvatakse ülesannete suhtlusajaloo all nii, nagu oleks need saatnud kliendi vastutav raamatupidaja.

 • Kliendid – värskendatud kliendikontaktide lisamise ja muutmise kogemus.

 • Kasutajad – kutsuja saab teate, kui uus liige liitub ettevõttega

 • Kasutajasõbralikkus – madalama eraldusvõimega ekraanidel kasutajasõbralikum.

 • Ülesanded ja kliendiportaal – täiustatud ülesannete checklistide, kirjelduste ja kommentaaride/sõnumite linkide kasutamine ja kuvamine nii Ukus kui ka kliendiportaalis.

 • Ülesanded – ülesandeid, mille korduvülesanne on kustutatud, saab nüüd uuesti avada.

 • Kliendiportaal – kliendiportaali ülesannete checklist nimekirjad on nüüd jagatud Uku ja kliendiportaali vahel.

 • Kliendiportaal – täiustatud ülesannete ja kliendisuhtluse all olevate e-kirjade väljanägemine ning võimalus näha neid nii nagu need saadeti.

 • Integratsioon – Xero integratsioon jääb aktiivseks seni, kuni seda kasutatakse ega vaja enam iga tegevuse jaoks uuesti autentimist.

 • Xero integratsioon – kliendi e-posti aadress imporditakse nüüd põhikontaktina.

 • Xero integratsioon – kliendi mobiiltelefon ja telefon imporditakse nüüd põhikontakti telefonideks.

 • E-kirjad – e-kirja parameeter contact_name kasutab nüüd täisnime asemel kontakti eesnime.

Did this answer your question?