Harilikult mõeldakse raporti all kokkuvõtet tehtud tööst, Uku raportid on aga palju enamat. Võimekad filtrid lasevad otsida vaid huvipakkuvaid vastuseid ja seda nii kliendi, kasutaja kui ka teemade lõikes. Raporti leiab peamenüüst.

Raporti vaate ülaosas on filtrite riba, kust saab valida perioodi, kasutajaid, kliente, erinevaid staatusi ja teemasid. Otsingulahtrisse saab sisestada näiteks ülesande pealkirja. Kuva nupu all asuv "Tühjenda filter" nullib kõik tehtud valikud.

Kokkuvõtte vaade

Raportil on kolm põhivaadet: Kokkuvõte, Ülesanded ja Aeg. Kokkuvõtte graafiku pealt on kerge vaevaga hoomatav, millisele kliendile on kõige rohkem tööd tehtud ning kui suure osa tööde mahust moodustasid lisatööd.

Vaikimisi on vaade grupeeritud Kliendi/teema põhiselt, kuid võimalik on valida ka teisi vaateid:

Kui vajutada grupeerimisreegli ees olevale plussile, siis näidatakse välja ka kõik alamread ja ikoon muutub miinuseks. Miinusele vajutades pannakse avatud read taas kinni. Ükshaaval saab huvipakkuva kliendi või kasutaja detaile näha klikkides rea ees olevale noolekesele.

Vaikimisi näidatakse kokkuvõtvas raportis ainult aega, aga kolme punkti menüüst on võimalik sisse lülitada ka ülesannete arvu tulp või lisaväljad, kui ettevõtte konto all neid kasutatakse:

Ülesanded vaade

Ülesanded vaates näidatakse töid ülesannete kaupa vastavalt valitud filtritele.

Vaikimisi kuvatakse ülaloleval pildil näha olevaid andmetulpasid, kuid kolme punkti menüüst on võimalik neid sisse ja välja lülitada. Samuti on sealt võimalik valida oma ettevõtte lisavälju:

Kõikide tulpade järgi on võimalik andmeid ka sorteerida, vajutades tulba pealkirjale.


Kui andmed on esitatud sobival kujul, saab raportit salvestada (loe täpsemalt siit) ja/või eksportida.


Did this answer your question?