Skip to main content
All CollectionsUku eesti keelesÜlesanded
Mis on ülesande lisaväljad ja kuidas neid kasutada?
Mis on ülesande lisaväljad ja kuidas neid kasutada?

Pea tehtud kannete, kirjete ja töötajate üle arvet Ukus.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Ettevõtte kontol on võimalik sisse lülitada lisaväljad, kuhu saab sisestada näiteks kannete, kirjete või töötajate arvu. Välju saab ka ise nimetada ja lisada neid täpselt nii palju, kui vaja. Kõikidest numbritest saad mugava ülevaate raportist.

Lisaväljade loomine ja haldamine

 1. Ava peamenüüst Seaded

 2. Vali "Ülesanded" äpp

 3. Vali vahekaart "Lisaväljad"

Lisavälja lisamiseks kliki "+ LISA" kastil.

Uuele lisaväljale pead andma pealkirja ja valima, kas tegu on numbrilise, tekstilise, valikulise, artiklilise väärtusega (tootekood) või hinnaga.

Välja pealkirja pikkus on piiratud, kasuta lühikest ja oma tiimile mõistetavat väljendit. Välja nime on hiljem võimalik muuta. Samuti saab ebavajalikke, kasutamata välju kustutada.

Lisavälja saad lisada juba olemasolevale ülesandele, aga ka uuele ülesandele, korduvale ülesandele ning loomulikult kliendi tööplaanile või lausa mallile.

Kui mõni väli on lisatud, leiad selle ülesande aknast ikooni alt "Lisaväljad":

Sellele klikkides avaneb aken lisaväljadega, mida saad mugavalt ülesande juurde lisada.

Lisaväljad raportis

Raportis saab lisavälju näha, kui vajutada tabeli menüüle ja määrata sealt soovitud väli aktiivseks. 

Valides menüüst soovitud lisavälja, ilmub raportisse vastav tulp, kus on näha valitud ajaperioodis sisestatud lisaväljade info:

Sama moodi saab lisavälja näitamise sisse lülitada ka teiste raportivaadete "Ülesanded" ja "Aeg" all.

Kasutamata lisaväljad saab kustutada. Kasutuses lisavälju kustuda ei saa, kuid on võimalik arhiveerida. Nii ei ole võimalik neid enam ülesandele lisada, kuid on siiski nähtavad raportis.

Lisaväljaga aastaaruanded kontrolli alla.

Lisaväljade abil saad mugavalt ülevaate, millises järgus majandusaasta aruande valmimine on. Lisaväljade infot on võimalik ka raportis välja kuvada. Nii saad hetkega selge pildi, kelle aruanded on valmis, hilinemas või alles töös.
Selleks loo omale lisaväli "Aastaaruanne" ja välja tüübiks vali "Valik".
Valikusse soovitame määrata 10 staatust:

 1. Pole alustatud

 2. Dokumendid küsitud

 3. Algdokumendid koos

 4. Dokumendid puudu

 5. Kontrolliks valmis

 6. Kontrollitud

 7. Kinnitatud

 8. Arve koostatud

 9. RIK sisestada

 10. AA valmis

Kui lisaväli on koostatud, siis määra see aastaaruande ülesande külge. Vaata tervikülevaadet raportist. Vali filtrist ajaperiood, teema või ülesanne ja märgi menüüst "Aastaaruanne" lisavälja kuvamine.

Did this answer your question?