Kliendi korduvülesannete plaani moodustamiseks on mitu võimalust. Kui teed tööd koos tiimiga, on ettevõtte konto alla mõistlik lisada mallid, mida kõik oma plaanide aluseks saavad võtta. Nii kasutate samu töövõtteid, teemasid ja lisavälju.

Malli lisamiseks on vajalik ettevõtte konto. Mallid ja nende lisamisvõimaluse leiad, kui liigud peamenüüst "Seaded" alla ning valid "Ettevõtte konto". Ülesande seadete all on mallid:

Uue malli lisamiseks vajuta "Muuda", seejärel "+ Lisa mall". Esimesena tuleb anda mallile nimi, mis seda võimalikult hästi kirjeldab. Kuna ühele kliendile on võimalik lisada mitu malli, tasub kaaluda väiksemate moodulite moodustamist. Vajalike moodulite valimisega tekib hiljem kliendile sobiv plaan. Nii näiteks saab eraldi malli teha aastaaruandele ning valida see ainult klientide puhul, kellele aastaaruannet koostama peab.

Järgmise sammuna saab valida, kas võtta aluseks mõni mall/plaan või alustada malli loomist nullist.

Kui valida "Uue malli koostamine", saab järgmises vaates malli algusest peale ise luua, lisades ülesanded ükshaaval. Eelmisesse vaatesse saab tagasi, vajutades "vali mall".

Malli lisatavate ülesannete puhul ei määrata klienti ega tegijat, kõik ülejäänud andmed saab täita, nagu tavalise uue ülesande lisamise puhul:

Lisaks korduvülesannetele on malli võimalik lisada ka ühekordseid ülesandeid. Kui kliendile on plaan juba ükskord kinnitatud, tasub ühekordsete ülesannete lisamisel tähelepanelik olla, sest malli kinnitamine käib automaatselt ning ülesande alguskuupäeva ei saa korrigeerida. Soovitud kuupäeva peab määrama mallis.

Lisatud malli saab muuta ettevõtte ülesannete seadete alt. Malli saab kasutada nii klientide impordil, neid ükshaaval lisades kui ka masstegevusena.

Did this answer your question?