All Collections
Uku eesti keeles
Ülesanded
Kuidas seadistada ülesandele korduvust?
Kuidas seadistada ülesandele korduvust?

Kõik perioodiliselt tehtavad tööd tasub korduvaks seadistada, nii ei unune ükski töö ära.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Raamatupidamises, aga ka mujal valdkondades, on suurem osa kliendile tehtavaid töid korduvad. Uku võimaldab seadistada nii nädalast, kuist, kvartaalset kui ka aastast korduvust.

Korduvuse lisamine uuele ülesandele

Lisa "+" nupuga uus ülesanne. Vali "Lisa korduvus" kalendri ikooni juures.

Kui soovid juba olemasolevat ülesannet korduvaks muuta vajuta ülesande päises olevale kolme punktiga ikoonile ning vali rippmenüüst "Loo korduvülesanne".

Seejärel muutub ülesande päis lillaks ning sellega märgitakse ära, et tegemist on korduvülesandega. Korduvuse muutmises vajuta "Algus/Tähtaeg" kastil ja rippmenüü alumises osas saad korduvust muuta.

Rippmenüüs avaneb kiirvalik korduvusi. Kui nende hulgas on sinu soovitud korduvus, siis vajuta sellele. Vastasel korral vali rippmenüüst "Seadista oma korduvus", et näha kõiki korduvuse seadistamise võimalusi.

Kuise, kvartaalse ja aastase korduvuse korral saab valida, kas korduvülesanne peaks ilmuma töölauale enne või pärast vabu päevi ehk nädalavahetusi ja riiklike pühi.

Kuise korduvuse puhul pakub Uku vaikimisi välja tänast, seda saab muuta kalendrist. Kui valite alguseks mõne möödunud kuu, luuakse ülesanne või ülesanded ka minevikku. Võimalik on määrata korduvus ka tulevikku – sel juhul käesolevasse kuusse ülesannet ei looda.

Nädalase korduvuse puhul saab valida nädalapäeva, millal ülesanne töölauale ilmub. Samuti saab määrata, kas ülesanne ilmub iga nädal või teatud intervalliga – kui määrata intervalliks 2, ilmub ülesanne töölauale üle nädala.

Nädalast korduvust ei saa määrata mõnel teisel päeval ilmuma – kui peaks juhtuma, et tegemist satub olema vaba päevaga, tuleb see ülesanne kalendris ise ümber tõsta.

Kui soovid määrata korduvust igaks päevaks, linnuta nädalase korduvuse all kõik päevad.

Kvartaalse korduvuse puhul on vaikimisi algusajaks käesolev kuupäev. Soovi korral saab kuud muuta, kuupäeva muutmine käib kalendrist.

Aastase korduvuse puhul saab kalendrist valida nii vajaliku kuu kui ka päeva.

NB! Pärast korduvuse seadistamist määra "Alusta loomist" kuupäev (vaikimisi on selleks käesolev kuupäev). Alates sellest kuupäevast hakatakse korduvülesannet looma. "Alusta loomist" kuupäev on eriti oluline üle vaadata juhul, kui oled ülesande alguse tänasest varasemaks määranud ja soovid ülesannet tagantjärgi luua.

Kuidas muuta olemasolevat korduvust?

Kui soovid juba olemasolevat korduvülesannet muuta ava ülesanne, vali kolme täpi ikoon ning menüüst "Muuda korduvülesannet".

Seejärel avaneb ülesanne helelilla päisega, mis näitab, et tegemist on korduvülesandega.

Lilla päise alt tehtud muudatused kohalduvad ka kõigile tulevastele ülesannetele. Kui muudad valge päisega ülesannet, siis kohaldub muudatus ainult sellele konkreetsele ülesandele, mitte tema korduvustele.

Lisaks alguskuupäevale saab korduvatele ülesannetele määrata ka tähtaja. Loe tähtaja määramise kohta.

Did this answer your question?