Tähtaja saab määrata nii üksik- kui ka korduvülesannetele. Selleks on vaja linnutada "Tähtaeg" valik. 

Üksikülesande lisamisel pakutakse vaikimisi välja tänast kuupäeva, seda saab muuta paremal pool asuvast kalendrist. Tähtaega saab täpsustada ka kellaajaliselt:

NB! Kui ülesandele on lisatud korduvus, pakutakse ka tähtaja valikuid välja vastavalt sellele, mis intervalliga korduvus valitud on. Seepärast tasub korduvülesande lisamisel valida kõigepealt korduvus ja alles seejärel tähtaeg.

Kuise korduvuse puhul saab tähtaja valida:
a) kuupäeva alusel, koos võimalusega kuvada tähtaeg varem/hiljem, kui määratud päev osutub vabaks päevaks;

b) päevade alusel, mis on möödunud kas töö algusajast või kuu algusest

Vaikimisi on valitud tööpäevade lugemine kuu algusest. Soovi korral saab tähtaja sõltuma panna algusajast:

Ka seda saab muuta, milliseid päevi täpselt arvestatakse. Võimalus on valida:
a)
et päevadeks loetakse ainult tööpäevi ehk E-R, kui need pole kalendris mägitud riigipühadena;
NB! Uku kalendrisse on hetkel kantud vaid Eesti riigipühad!
b) et päevadeks loetakse ainult E-R, hoolimata riigipühadest;
c) et päevadeks loetakse kõiki päevi

Nädalase korduvuse puhul 

Nädalane korduvus on seotud konkreetse nädalapäevaga ja nii on ka tähtaja puhul võimalik määrata ainult kellaaega, millal töö valmis peab olema.

Kvartaalse korduvuse puhul 

Kui ülesanne kordub kord kvartalis, saab tähtaja määrata, valides sobiva kuu, kuupäeva, kellaaja ning kas ülesanne ilmub enne või pärast vabu päevi.

Samuti on võimalik kasutada reeglit "+ päeva", kus tähtaja saab sõltuma panna algusajast või kuu algusest.

Aastase korduvuse puhul
 

Aastane korduvus võimaldab tähtaja seadmisel kasutada kõiki variante.

Did this answer your question?