Ettevõtte konto all loodud kliendi lisaväljad lisatakse kõigi ettevõtte klientide profiilidele.

Ettevõtte konto põhiste lisaväljade seadistamiseks valige:

1. Seaded > Kliendi seaded > Muuda

2. Kliendi lisavälja lisamiseks vali “+ UUS LISAVÄLI”. Kohustuslikud väljad on 'Pealkiri' ja 'Välja tüüp'.

2.1 Sisesta lisavälja pealkiri.

2.2 Vali sisestuse tüüp. Kliendi lisavälja tüüpide valikus on järgnevad võimalused:

  • Tekst - Märkmed või muu tekst

  • Täisarv - Täisarv

  • Number - Komakohaga arv

  • Valik - Eeldefineeritud valikud, kus saab teha ühe valiku

  • Mitu valikut - Eeldefineeritud valikud, kus saab teha mitu valikut

  • Kuupäev - Kindel kuupäev, mida saab valida kalendrist

  • Kasutaja - Nimekiri aktiivsetest kasutajatest, kus saab teha ühe valiku

  • Mitu kasutajat - Nimekiri aktiivsetest kasutajatest, kus saab teha mitu valikut

  • Jah/Ei - Kui valitud, siis on 'Jah'

2.3 Määra, millise grupi alla lisatud lisaväli kuulub.
Kõik lisaväljad ilma pealkirjata koondatakse kliendi profiilil 'Muu info' grupi alla.

3. Lisaväljade täitmiseks liigu kliendiinfo muutmise vaatesse

Olles edukalt defineerinud kliendi lisaväljad, on aeg kliendi profiilile lisainfot salvestada.

Selleks vali peamenüüst "Kliendid" ning soovitud kliendile teabe sisestamiseks vajuta pliiatsil rea lõpus. Avaneb kliendi muutmise vaade, kus saad eelnevalt defineeritud lisaväljadele infot sisestada.

4. Kogu teave kliendi kohta on nähtav kliendi profiilil 'Ülevaade' kaardil

Did this answer your question?