Kliendi tööplaani saad korduvülesannet lisada töölaua vaates vajutades "+" nupule.

Ülesande vaates vali esmalt klient, kellele soovid ülesannet määrata. Seejärel seadista korduvus. Lisa ülesandele ka nimi ja teema.

Ülesande lisamiseks tööplaani vali "Lisa korduvülesanne".

Kuidas kontrollida, kas ülesanne on kliendi tööplaanis olemas?

Vali peamenüüst "Kliendid" või kliki vastava kliendi ikoonile.

Kliendi menüüs olles ava samuti vastava kliendi profiil kliendi nimele klikkides.

Vali menüüst "Plaan" ning ülesanne paikneb ülesannete plaanis.

NB! Kõik korduvülesanded lisanduvad alati kliendi tööplaani.

Did this answer your question?