Aja mõõtmist saab seadistada kahel meetodil - kliendikaardil ja ettevõtte põhiselt.

Kliendipõhine

Kliendipõhine aja mõõtmise seadistus võimaldab määrata kliendi ülesannetele aja märkimise kohustuslikuks. See tähendab, et kliendi ülesannet ei saa enne tehtuks märkida, kui sellele on aega sisestatud.

Kuidas määrata kliendile ajasisestamine kohustuslikus?

  1. Vali peamenüüst "Kliendid"

  2. Vali klient, kelle ülesannetega aja mõõtmist seadistada soovid.

  3. Kliki kliendi nime kõrval olevale pliiatsi ikoonile

  4. Muuda siniseks nupp: "Aja märkimine on kohustuslik".

Ettevõtte põhine

Ettevõtte üleselt on võimalik määrata kaks aja mõõtmise seadistust:

  1. "Määra ülesande ajakuluks prognoositud aeg, kui täpne aeg on sisestamata"- ülesandele peab olema lisatud prognoos, vastasel juhul on prognoositud aeg 0:00. Ülesanne muutub küll tehtuks, aga aega ei lisata. Loe, kuidas prognoosi sisestada.

  2. "Keela kasutajatel ajakirjete korrigeerimine"- kasutajatel puudub võimalus ülesannete aegu käsitsi korigeerida ja sisestada. Ajakirje tekib ainult stopperi töö alusel.

Kuidas muuta ettevõtte üleseid aja sisestamise seadeid?

  1. Vali peamenüüst "App store" ning kliki "Ülesanded" kastil.

  2. Vali ülemisest menüüst "Seaded".

  3. Aktiveeri või deaktiveeri soovitud seadistused.

Did this answer your question?