Skip to main content
Aja mõõtmise seadistused

Määra aja mõõtmise seadistused.

Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Aja mõõtmist saab seadistada kahel meetodil - kliendikaardil ja ettevõtte põhiselt.

Kliendipõhine

Kliendipõhine aja mõõtmise seadistus võimaldab määrata kliendi ülesannetele aja märkimise kohustuslikuks. See tähendab, et kliendi ülesannet ei saa enne tehtuks märkida, kui sellele on aega sisestatud.

Kuidas määrata kliendile ajasisestamine kohustuslikus?

 1. Vali peamenüüst "Kliendid"

 2. Vali klient, kelle ülesannetega aja mõõtmist seadistada soovid.

 3. Kliki kliendi nime kõrval olevale pliiatsi ikoonile

 4. Muuda siniseks nupp: "Aja märkimine on kohustuslik".

Ettevõtte põhine

Ettevõtte üleselt on võimalik määrata neli aja mõõtmise seadistust:

 1. "Määra ülesande ajakuluks prognoositud aeg, kui täpne aeg on sisestamata"- ülesandele peab olema lisatud prognoos, vastasel juhul on prognoositud aeg 0:00. Ülesanne muutub küll tehtuks, aga aega ei lisata. Loe, kuidas prognoosi sisestada.

 2. "Keela kasutajatel ajakirjete korrigeerimine"- kasutajatel puudub võimalus ülesannete aegu käsitsi korrigeerida ja sisestada. Ajakirje tekib ainult stopperi töö alusel.

 3. "Luba ajakirjed tulevikus"- võimaldab sisestada ülesandele käsitsi aega tulevikku. Näiteks saab sisestada ülesande lõpuaja enne, kui see reaalselt lõppenud on.

 4. "Lukusta ajakirjed"- See funktsioon lukustab ettevõtte üleselt ajakirjete muutmise/lisamise/kustutamise võimaluse perioodi põhiselt. Valida saab kas nädalane või kuine periood, mis järel lukustatakse kõik selle perioodi kirjed perioodi viimase päeva südaööl. Perioodi lõpule eelneval tööpäeval saadab Uku kõigile kasutajatele ka perioodi lõpu teavituse. Peale perioodi lukustamist, saavad ajakirjeid korrigeerida omanikud ja administraatorid.

Kuidas muuta ettevõtte üleseid aja sisestamise seadeid?

 1. Vali peamenüüst "Seaded" ning kliki oma ettevõtte äpil.

 2. Vali vahekaart "Seaded".

 3. Aktiveeri või deaktiveeri soovitud seadistused.

Did this answer your question?